Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL630 Etik ve Hukuk 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Hukuk dünyasında etik kavramının önemine ilişkin akademik düzeyde bigi paylaşımı.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ali Türkmen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YAMAN Ahmet, Siyaset – Hukuk İlişkisi; Konya 1999; GÜRİZ, Adnan, Hukuk Felsefesi, Ankara 2003; Güneş Ahmet, Hoşgörünün Hukuki Temeli, İzmir 2005; ŞENEL Alaeddin, Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul 2011.PAINE Thomas, İnsan Hakları (çev. Hüseyin Sarıca) İstanbul 1985.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etik, hukukun kaynağı, hukuk-ahlak ilişkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan ve toplumsal ilişkiler
2 Toplumsal ilişkiler disiplini
3 Sosyal düzen kuralları
4 Toplumsal yaşamın disipline edilmesi zorunluluğu
5 Etik kavramı
6 Hukukun ahlakla ilişkisi
7 Sosyal ilişkilerde yaptırım konusu
8 Ahlaki yaptırımlar
9 Hukuksal yaptırımlar
10 Ahlaki yaptırımların inanç sistemleriyle ilişkisi
11 Hukuki düzenlemeler ve etik
12 Yaptırım ve etik
13 Adalet, meşruiyet ve etik
14 Hukuki ilişkilerin etik kurallarla disipline edilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78779 1393258 Etik kavramı hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur
78780 1395639 Etik ve hukuk kavramları arasında sağlıklı değerlendirmeler yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75433 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75424 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75425 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75426 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75427 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 75431 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 75432 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 75429 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 75430 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 75428 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak