Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2304016422011 Vergi Yargı Sistemleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı farklı ülke sistemleri ile karşılaştırma yapmak suretiyle Türk Mali Yargı Sistemi hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Osman Pehlivan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kızılot, Ş., Kızılot, Z., 2011, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vergi yargısının mahiyeti ve fonksiyonları, çeşitli ülkelerde vergi yargısı sistemleri: İngiltere, Almanya, Fransa, Türkiye'de vergi yargısı, vergi yargısı organları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vergi Yargısı Kavramı
2 Vergi Yargılaması Hukuku Kavramı
3 Vergi yargısının konusu
4 Vergi yargılama hukukunun işlevleri
5 Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında çözümlenmesinin Türkiye’de geçirdiği aşamalar
6 Vergi yargılaması usulünde hakim olan ilkeler
7 Vergi yargısında görevli organlar
8 Vergi davası
9 Vergi uyuşmazlıkları
10 Vergi davalarında görev ve yetki
11 Vergi davası açma hakkının doğması
12 Vergi davasının sonuçları
13 Vergi davasının görülmesi
14 Olağanüstü kanun yolları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
78858 1169789 Vergi hukukunun genel ilkeleri ile vergi idaresi, vergi cezaları, vergi yargısı gibi kavramları öğrenebilecek.
78859 1170003 Türk vergi yargı sisteminin işleyişini kavrayabileceler.
78865 1144552 Vergi dava dilekçesi hazırlayabilecekler.
78866 1150374 Diğer ülkelerin vergi yargı sistemlerini inceleyebilecekler.
78867 1152447 Türk mali yargı sistemini farklı ülkelerle karşılaştırabilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67701 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67692 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 67693 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 67694 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 67695 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 67699 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 67700 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 67697 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 67698 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 67696 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak