Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HYL644 Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Suç 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere 5237 sayılı TCK’nın 23. maddesinde düzenlenmiş olan “neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç” türünün unsurları ve özellikleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. N. Kemal TOPÇU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Koray DOĞAN, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç, Adalet Yayınevi, Ankara 2011 02→ Kemal TOPÇU, Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma, Adalet Yayınevi, Ankara 2013 03→ Nazmiye ÖZENBAŞ, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Ceza Sorumluluğunun Esası, Adalet Yayınevi, Ankara 2012 04→ Veli Özer ÖZBEK, Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar, CHD, Ağustos 2007 05→ Mustafa Ruhan ERDEM, Neticesi Yüzünden Ağırlaşan Suçlar, Uğur Alacakaptan'a Armağan, C:1. İstanbul 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç kavramı, tarihçesi, karşılaştırmalı hukukta düzenlenişi, suç tipleri, sorumluluğun belirlenmesinde karşılaşılan sorunlar.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 1 0 0
27 Makale Yazma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavramı
2 Tarihçe
3 Karşılaştırmalı Hukuk (Amerikan Ceza Hukuku)
4 TCK’da Düzenlenişi
5 Unsurlar (Maddi Unsur)
6 Unsurlar (Manevi Unsur)
7 Karşılaşılan Sorunlar
8 Karşılaşılan Sorunlar
9 Suç Tipleri
10 Suç Tipleri
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Unsurları
13 Suç Tipleri
14 GENEL DEĞERLENDİRME

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1443656 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç türünün tarihsel gelişimi, unsurları ve özelliklerini öğrenme.
2 1443683 TCK’da yer alan bu suç türü kapsamındaki suç tiplerini öğrenme.
3 1443691 Bu suç türünde sorumluluğun belirlenmesinde ortaya çıkacak sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75433 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75424 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
3 75425 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
4 75426 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
5 75427 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
6 75431 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
7 75432 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 75429 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 75430 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 75428 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak