Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ602 Helmint Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda patojen olan trematod, sestod, nematod ve acanthocephala türleri hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Dunn AM, 1978. Veterinary Helminthology. Second Edition, London -Güralp N, 1981. Helmintoloji. İkinci Baskı, Ankara: Ankara Üniv Vet Fak Yayın -Kassai T. 1999. Veterinary Helminthology. First Publ. Oxford, Butterworth Heinemann. -Schmidt GD, Roberts LS, 1989. Foundations of Parasitology. 4th edition , St Louis : Times Miror/Mosby Collge Publishing -Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London -Tınar R.(ed). 2006. Helmintoloji. Birinci Baskı. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım, No.965. Ankara -Tınar R.(ed). 2011. Veteriner Helmintoloji. Birinci Baskı. Ankara. Dora Basım, Yayın Dağıtım, Bursa. - Tınar R, Umur Ş. (2015). Veteriner Parazitoloji, Hayvan Türlerine Göre. Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara. ISBN. 978-975-277-562-6.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil hayvanlardaki Trematoda, Cestoda, Nematoda, Nematomorpha ve Acanthocephala sınıfları hakkında genel bilgiler verildikten sonra hayvanlarda yaygın ve Türkiye için önemli olan cins ve türlerin morfolojileri, yaşam çemberleri, epidemiyolojileri ve oluşturdukları hastalıklar ile tanı, sağaltım ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 16 3 48
6 Uygulama/Pratik 16 2 32
10 Tartışma 16 3 48
19 Beyin Fırtınası 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Helmintler hakkında genel bilgi ve sınıflandırılması, Trematodların genel özellikleri ve sınıflandırılması Fasciolidae ailesi, cinslerin ayrımı, ülkemizde görülen F.hepatica, F.gigantica ve bu ailede yer alan diğer türlerin morfoloji, biyoloji, patojenite, tanı, sağaltım, kontrol ve koruma yöntemleri Helmintlerin teşhisinde uygulanan tanı yöntemleri ve termatod örneği ve Fasciola örnekleri
2 Dicrocoelidae, Opistorchidae, Echinostomatidae, Prosthogonimidae, Heterophyidae ailesindeki önemli türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Dicrocoelium, Echinostoma örnekleri
3 Paragonimidae, Paramphistomatidae, Schistosomatidae, Diplostomatidae, Notocotylidae ailesindeki önemli cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Paramphistomid ve diğer türlerin tanısı
4 Sestodların genel özellikleri ve sınıflandırılması, Anoplocephalidae, Thysanosomidae, Mesocestoididae ve Taenidae ailesindeki önemli cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Sestodların genel yapısı ve örnek incelenmesi, Mesocestoides ve Taenia türlerinin teşhisi
5 Echinococcus türlerinin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü (E.granulosus, E. multilocularis, kist ve protoskoleks teşhisi
6 Dilepididae, Davaineidae, Hymenolepididae ailesindeki önemli cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü -Pseudophyllidea sestodların morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Hymenolepis, Ligula,
7 Nematodların genel özellikleri ve sınıflandırmaması, Rhabditida takımındaki önemli aile, cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Nematodların genel özellikleri ve örnekleri
8 Strongylida takımındaki önemli aile, cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Strongylus, Cahbertia örnekleri
9 Trichostrongylina alttakımındaki önemli cins ve türlerinin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Trichostrongylus, Ostertagia, Haemonchus, örnekleri
10 Metastrongyloidea üst ailesindeki önemli cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Nematodirus, Ollulanus, Dictyocaulus, Metastrongylus, Protostrongylus, Cystocaulus, Muellerius, Crenosoma, örnekleri örnekleri
11 Ancylostomina alttakımındaki önemli cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Uncinaria, Bunostomum örnekleri
12 Oxyurida ve Ascaridida takımındaki önemli cins ve türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Ascaris, Ascaridia,Toxocara, Toxascaris, Parascaris, Oxyuris örnekleri
13 Spirurid ve Filaroid türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Spirocerca, Habronema, Drachia, Dirofilaria, Seteria örnekleri
14 Trichurid ve Capillarid türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü -Nematomorpha, Acanthocephala, Hirudinea sınıflarındaki önemli türlerin morfoloji, biyoloji, oluşturduğu hastalıklar, patojenite, tanı, tedavi ve kontrolü Trichuris, Capillaria, Acanthocephala, Hirudinea örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194777 Ülkemizde görülen önemli helmintleri (Fasciola, Dicrocoelium, Paramphistomum, Taenia, Echinococcus, Moniezia, Askarit, kancalıkurt, kıl kurtları, Dirofilaria, Trichuris, vb.) cins ve/veya tür düzeyinde tanır, bunların oluşturduğu hastalıkları bilir.
2 1195236 Karşılaştığı önemli helmintlerin ergin, yumurta, larva gibi gelişim şekillerini tanıyabilir, büyük helmintleri çıplak göz veya büyüteçle trematod, sestod, nematod olarak ayırabilir.
3 1199832 Hayvanlardan insanlara bulaşan önemli helmint türlerinin bulaşma ve korunma yöntemlerini bilir ve bunların hayvan ve insanlarda oluşturduğu zararları önleyebilir veya azaltabilir.
4 1199836 Hayvanlardan insanlara bulaşan önemli helmint türlerinin bulaşma ve korunma yöntemlerini bilir ve bunların hayvan ve insanlarda oluşturduğu zararları önleyebilir veya azaltabilir.
5 1270005 Ülkemizde sorun oluşturan türlerin genel morfoloji, biyoloji ve patojenitelerini bilir, teşhis ve tedavilerini yapabilir, korunmak için basit önlemler alabilir
6 1270013 Hayvanlardan insanlara bulaşan önemli helmint türlerinin bulaşma ve korunma yöntemlerini bilir ve bunların hayvan ve insanlarda oluşturduğu zararları önleyebilir veya azaltabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68168 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68169 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68170 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68174 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 68171 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 68172 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 68173 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 4 3
2 4 4 3 4 4 3 3
3 3 4 4 3 3 4 4
4 4 3 3 4 4 3 3
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek