Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ604 Protozoon Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda sorun oluşturan parazitik protozoonların, yaşam çemberleri, sınıflandırılmaları, beslenmeleri, teşhisi, sağaltımı ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Dumanlı N, Karaer Z.Veteriner Protozooloji. 2010.Medisan Yayınları,70, Ulus-Ankara -Kuman HA, Altıntaş N. 1996. Protozoon Hastalıkları. İzmir, Ege Üniv.Basımevi. - Merdivenci A.1981. Medikal Protozooloji. İstanbul. Temel Matbaası. - Chiodini PL, MoodyAH, Manser DW. 2003. Atlas of Medical Helmintology and Protozoology. 4th ed. Churchill Livingstone, 2003. -Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA:Charles C Thomas, Publisher. - Marquardt WC, Demaree RS, Grieve RB, 2000. Parasitology, Vector, Biology. New York, Harcourt Academic Press -Mehlhorn H.(Ed) 2007. Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007. -Schmidt GD, Roberts LS, 1989. Foundations of Parasitology. 4th edition , St Louis : Times Miror/Mosby Collge Publishing

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvanlarda hastalık oluşturan Protozoonların genel özellikleri, sınıflandırılması, morfolojileri, yaşam çemberleri, oluşturdukları hastalıklar, teşhisi, sağaltımı ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 16 3 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Protozoonların taksonomisi, morfoloji ve fizyolojileri
2 Protozoon konak ilişkileri ve immunite
3 Sarcomastigophora; leishmaniosis, trypanosomiosis, amoebiosis
4 Trichomonodida, Giardia ve Hexamita enfeksiyonları
5 Protozoolojik muayene yöntemleri
6 Arasınav Apicomplexa
7 Coccidiosis
8 Sarcocystidae; toxoplasmosis, neosporiosis, sarcosistiosis
9 Cryptosporidiosis, besnoitiosis
10 Babesiosis, Theileriosis
11 Sıtma, leucosytozoonosis, anaplasmosis
12 Pneumocystis ve Hepatozoon enfeksiyonları
13 Protozoolojide serolojik ve moleküler muayene yöntemleri
14 Myxozoa , Microspora ve Ciliophora anaçları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200193 Protozoonları sınıflandırabilir, cins ve gerektiğinde tür düzeyinde identifikasyonlarını yapabilir.
2 1200202 Protozoonların yaşam çemberlerini yorumlayabilir.
3 1200213 Protozoon enfeksiyonlarını sağaltabilir.
4 1200233 Protozoon enfeksiyonlarının tanısını koyabilir.
5 1200241 Evcil hayvanlarda sorun oluşturan ve ülkemizde yaygın olan protozoonlar ile insan sağlığı açısından önemli ve zoonoz olan protozoonları ve protozoonların neden olduğu hastalıkları tanır.
6 1200260 Protozoonların morfolojilerini karşılaştırabilir.
7 1200271 Protozoon enfeksiyonlarından korunma yollarını değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68168 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68169 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68170 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68174 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 68171 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 68172 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 68173 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 3 2 3 3
2 4 4 4 4 4 3 4
3 3 3 3 3 2 4 3
4 3 3 3 4 3 2 3
5 4 3 3 3 3 4 3
6 3 2 3 2 4 3 4
7 4 3 4 4 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek