Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ606 Parazitik İnsekta ve Akarlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil hayvanlarda sorun oluşturan parazitik insektalardan myasis etkenleri, pire, bit ve diğer insektalar ile akarların (uyuz etkenleri, keneler, vb.) morfolojileri, yaşam çemberleri, sınıflandırılmaları, oluşturdukları hastalıklar, teşhisi, sağaltımı ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Dik B. Veteriner Entomoloji. 2.Baskı, Konya. 2003. -Mimioğlu M. Veteriner ve Tıbbi Artropodoloji. Ankara. Ankara Üniv. Basımevi.1973 - Eldridge BF, Edman JD. (Eds). Medical Entomology. Kluwer, Dordrechts, 2004. -Goardh G. A Dictionary of Entomology, CABI Publishing, Oxon, 2001. -Huffaker CB, Gutierrez AP. Ecological Entomology 2ed., NY, 1999. -Eds.Resh VH, Carde RT. Encylopedia of Insects. Academic Press, California, 2003. -Ed. Mehlhorn H. Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007. -Harwood RF, James MT. Entomology in Human and Animal Health .7ed., Macmillan Publishing, NY, 1979.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil hayvanlarda sorun oluşturan kanatlı ve kanatsız parazitik insekta türleri ile Metastigmata, Mezostigmata, Prostigmata ve Astigmata takımlarına bağlı akarların morfolojileri, yaşam çemberleri, oluşturdukları hastalıklar, teşhisi, sağaltımı ve korunma yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 16 4 64
6 Uygulama/Pratik 16 2 32
10 Tartışma 16 2 32
19 Beyin Fırtınası 16 1 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parazitik insektaların klasifikasyon, taksonomi ve sistematiği
2 Parazitik insektaların beslenme tipleri ve üreme yerleri
3 Parazitik insektaların fizyolojileri ve serolojik farklılıkları
4 Parazitik insektaların biyolojileri ve çevre ile ilişkileri
5 Parazitik insektaların zararları ve ekonomik önemleri
6 Odonata ve Hemiptera, Arasınav
7 Blattaria ve Coleoptera
8 Lepidoptera ve Hymenoptera
9 Phthiraptera (Mallophaga ve Anoplura)
10 Diptera (Bir çift kanatlılar)
11 Diptera (Bir çift kanatlılar)
12 Myiasis sinekleri
13 Acaridae
14 Uyuz etkenleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1427641 Bu dersin sonunda öğrenci; parazitik insektaların ve akarların morfoloji ve yaşam çemberlerini tanımlayabilir.
2 1439024 Parazitik insekta ve akarların taksonomisini ve medikal önemlerini açıklayabilir.
3 1439032 Parazitik insekta ve akarlardan kaynaklı hastalıkları tedavi ve kontrol edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75900 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75901 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 75902 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 75906 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 75903 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75904 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 75905 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 4 4 4
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek