Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ609 Genel Protozoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Protozoolojide kullanılan tanım ve kavramlar ile protozoonların genel özellikleri, morfolojileri, fizyolojileri, beslenmeleri, çoğalmaları ve sınıflandırılmaları hakkında genel bilgiler verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dumanlı N, Karaer Z. (Eds). Veteriner Protozooloji. 1.Baskı, Ankara. Medisan Yayın Serisi. No 70 2010 Merdivenci A. Medikal Protozooloji. İstanbul. Temel Matb., 1981. Toparlak M, Vuruşaner C. Protozooloji Uygulama. İstanbul, İst.Üniv.Vet.Fak.Yayın. 2008 Levine ND. Veterinary Protozoology. Iowa State Univ Press, Iowa, 1985 Taylor MA, Coop RL, Wall RL. Veterinary Parasitology. 3rd ed. Wiley-Blackwell, Oxford, 2007. Mehhlorn H. (Ed). Parasitology in Focus. Facts and Trends. Springer,1988. Georgi JR. Georgi Parasitology for Veterinarians 3rd ed. WB Saunders, Philadelphia, 1980. Soulsby EJL. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. Sevent Ed. London, Bailliere Tindall,1986. Schmidth GD, Roberts LS.. Foundations of Parasitology. 7th Ed. Mc Graw Hill, NY, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Protozoolojide kullanılan tanım kullanılan tanım ve kavramlar ile protozoonların genel özellikleri, morfolojileri, fizyolojileri, beslenmeleri, hareket şekilleri, gelişme şekilleri, üremeleri ve sınıflandırılmaları hakkında temel bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Protozoonların sistematiği ve genel özellikler
2 Protozoonlarda bulunan organeller
3 Protozoonlarda beslenme
4 Protozoonlarda ekskresyon ve sekresyon
5 Protozoonlarda çoğalma
6 Protozoonların yaşam döngüleri ve vektörleri
7 Protozoonlarda kistlenme / Arasınav
8 Protozoonların paraziter hayata adaptasyonu
9 Protozoonların konak üzerine etkileri
10 Hücre içi ve hücreler arası yaşayan protozoonlar
11 Doğal boşluklarda yaşayan protozoonlar
12 Sarcodina, Apicomplexa ve Microspora’ların genel özellikleri
13 Ciliophora ve Myxozoa’nın genel özellikleri
14 Protozoon enfeksiyonlarda bağışıklık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1432793 Bu dersin sonunda öğrenciler; protozooloji ile ilgili temel bilgiler ve kullanılan tanımları açıklayabilir.
2 1439206 Protozoonların morfoloji ve yaşam çemberlerini tanımlayabilir.
3 1439223 Protozoonların taksonomisini açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75900 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75901 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 75902 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 75906 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 75903 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75904 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 75905 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5
2 5 4
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek