Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ612 Parazitik Zoonozlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste hayvanlardan insanlara bulaşan fasciolosis, taeniosis, leishmaniosis, toxoplazmosis, echinococcosis, trichinellosis, sarcosprodiosis, myasis, uyuz, vb. paraziter hastalıklar hakkında genel bilgi, bulaşma yolları, tanı, sağaltım ve korunma yolları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğanay M, Altıntaş N. (eds) Zoonozlar (Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar). Bilimsel Tıp Yayınevi. (ISBN978-975-60-58-53-4) Ankara. 2009. Steele JH.(Ed) CRC Handbook Series of Zoonoses. Section C: Parasitic Zoonoses Vol I, II, III CRC Press, Baco Raton, Florida, 1982. Özcel MA (Ed.). Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları. 2 Cilt. 1.Baskı. İzmir. Türkiye Parazitoloji Dern. Yayın No 24.2013. Özcel MA. (Ed) İnsanlarda ve Hayvanlarda Kist Hidatik. İzmir, Ege Üniv. Ofset Basımevi. 1991. Ed. Service MW. The Encyclopedia of Arthropod-transmitted Infections. CABI, Oxon, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste hayvanlardan insanlara bulaşan leishmaniosis, toxoplazmosis, sarcosporodiosis, fasciolosis, heterophyosis, metagonomiosis, taeniosis, echinococcosis, dypilidosis, trichinellosis, visceral larva migrans, deri larva migrans, myasis, bit, pire, uyuz, vb. paraziter hastalıklar hakkında genel bilgi, bulaşma yolları, tanı, sağaltım ve korunma yolları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fasciolosis, dicrocoeliosis
2 Zoonoz trematodlar
3 Taeniozis
4 Ekinokokkozis
5 Zoonoz sestodlar
6 Kancalıkurt ve askaritler
7 Filarial etkenler
8 Trichinellozis
9 Helmint enfeksiyonlarında insana bulaş yolları
10 Arasınav
11 Giardiozis ve amipli dizanteri
12 Toxoplasmozis ve sarkokist enfeksiyonlarında
13 Criptosporidiozis, Sinekler ile geçen hastalıklar
14 Protozoon enfeksiyonlarında insana bulaş yolları, Keneler ile geçen hastalıklar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1434682 Bu dersin sonunda öğrenciler; hayvanlardan insanlara geçen parazitlerin morfoloji ve yaşam çemberlerini tanımlayabilir.
2 1439522 Zoonoz parazitlerin taksonomisini ve konaklarıyla olan ilişkilerini açıklayabilir.
3 1439534 Zoonoz parazitlerden kaynaklı hastalıkları kontrol edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75900 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75901 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 75902 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 75906 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 75903 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75904 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 75905 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 4 4 4
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek