Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ613 Laboratuar Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Deney hayvanı olarak kullanılan tavşan, kobay, gerbil, fare, rat vb. hayvanların üretimi ve yetiştirilmesinde sorun teşkil eden paraziter hastalıklar ile laboratuar hayvanlarından kaynaklanan paraziter zoonozların önemi ile tedavi ve korunma yolları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Aksoy A, Kolbakır F, Hökelek M. (eds) Laboratuar Hayvanları. OMÜ Yayın. No.132. Samsun, 2010. -Toparlak M, Vuruşaner C. Klinik Parazitoloji. İstanbul Medikal Yay. 1.Baskı, İstanbul, 2007. - Özcel MA. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları. 2 Cilt. 1.Baskı. İzmir. Türkiye Parazitoloji Dern. Yayın No 24.2013. -Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA :Charles C Thomas, Publisher -Marquardt WC, Demaree RS, Grieve RB, 2000. Parasitology, Vector, Biology. New York, Harcourt Academic Press -Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London -Hiepe T, 1985. Lehrbuch der Parasitologie, Band 3, Veterinärmedizinische Helminthologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart -Schmidt GD, Roberts LS, 1989. Foundations of Parasitology. 4th edition , St Louis : Times Miror/Mosby Collge Publishing

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deney hayvanı olarak kullanılan tavşan, kobay, gerbil, fare, rat vb. hayvanların üretimi ve yetiştirilmesinde sorun teşkil eden protozoon, helmint ve artropod kökenli paraziter hastalıklar ile laboratuar hayvanlarından kaynaklanan paraziter zoonozların önemi ile tedavi ve korunma yolları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giardiozis, Spironucleozis, Amoebiozis
2 Criptosporidiozis, koksidiozis
3 Sarkosporidiozis, Toxoplasmozis, Encephalitozoonozis
4 Trematod hastalıkları
5 Sestod hastalıkları
6 Nematod hastalıkları
7 Arasınav
8 Uyuz
9 Bit-pire enfestasyonları
10 Akar enfestasyonları
11 Protozoon hastalıklarında teşhis
12 Protozoon hastalıklarında korunma
13 Helmint hastalıklarında teşhis, Ektoparazit toplanması ve teşhis
14 Helmint hastalıklarında korunma, Ektoparazit enfestasyonlarında korunma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208663 Bu dersin sonunda öğrenciler; laboratuvar hayvanlarında patojen olan parazitleri tanımlayabilir.
2 1214101 Laboratuvar hayvanlarında görülen parazitlerin yaşam döngülerini açıklayabilir.
3 1214131 Laboratuvar hayvanlarında görülen paraziter hastalıkları teşhis edebilir.
4 1214136 Laboratuvar hayvanlarında görülen paraziter hastalıkları tedavi edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68168 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68169 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68170 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68174 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 68171 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 68172 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 68173 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 5 5
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek