Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ615 Balıkların Paraziter Hastalıkları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Özellikle kültür balıkları başta olmak üzere, balıklarda sorun oluşturan helmint, protozoon, artropod ve sülük hastalıkları ile bu hastalıklarla mücadele ve korunma yolları hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Arda M, Seçer S, Sarıeyüpoğlu M, 2002. Balık Hastalıkları. Ankara, Medisan -Ekingen, G, 1983. Tatlısu Balık Parazitleri. Fırat Üniv. Su Ürünleri Yüksekokulu Yayınları 1 - Erer H, 2002. Balık Hastalıkları.2. Baskı, Selçuk Üniv Basım Evi, Konya -Grabda J, 1991. Marine Fish Parasitology. PWN- Polish Scientific Publishers, Warszawa Özcel MA. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları. 2 Cilt. 1.Baskı. İzmir. Türkiye Parazitoloji Dern. Yayın No 24.2013. -Roberts RJ. (ed). Fish Pathology 3rd.Eds. London, WB.Saunders. 2001. - Burgu A, Umur Ş. (2002). Balık Yetiştiriciliği ve Hastalıkları. Burdur. -Woo PTK. (Ed.) Fish Diseases and Disorders Vol.1. Protozoan and Metazoan Infections. CABI Pub.Wallinford Oxon.1995..

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Özellikle kültür balıkları başta olmak üzere, balıklarda sorun oluşturan helmint, protozoon, artropod, sülük, izopodlar ve yumuşakçalardan kaynaklanan hastalıklar, hastalık etkenlerinin morfolojileri, biyolojileri, bulaşma şekilleri, numune alma ve teşhis yöntemleri ile bu hastalıklarla mücadele ve korunma yolları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alabalıkların trematod hastalıkları
2 Sazanların trematod hastalıkları
3 Kafes yetiştiriciliğinde trematod hastalıkları
4 Trematod hastalıklarında teşhis yöntemleri
5 Tatlı su balıklarında sestod hastalıkları
6 Sestod hastalıklarında teşhis
7 Ligulozis
8 Tatlı su balıklarında nematod hastalıkları
9 Nematod hastalıklarında teşhis
10 Arasınav
11 Balıklarda paraziter nekropsi
12 Tatlı su balıklarında görülen deri protozoonları
13 Deri kazıntısı alma ve incelenmesi, Balık ektoparazitleri
14 Tatlı su balıklarında kan parazitleri, Arguliozis

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1561074 Bu dersin sonunda öğrenciler; balıklarda patojen olan parazitleri tanımlayabilir.
2 1561077 Balıklarda görülen parazitlerin yaşam döngülerini açıklayabilir.
3 1561076 Balıklarda görülen paraziter hastalıkları teşhis edebilir.
4 1561075 Balıklarda görülen paraziter hastalıkları tedavi edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75900 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75901 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 75902 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 75906 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 75903 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75904 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 75905 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 4 4
3 4 5
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek