Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ616 Dipteralar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Havyanlarda myiasise neden olan ve zoonoz olarak insanlara da bulaşan Diptera takımındaki önemli türlerin morfolojileri, biyolojileri, coğrafik yayılışları ve sınıflandırılması ile ilgili konular hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Becker N, Petric Di Zgomba M, Boase C, Dahl C, Madon M, Kaiser A. Mosquitoes and Their Control. 2nd ed. Springer, Berlin, 2010. Eldridge BF, Edman JD. Medical Entomology. Kluwer, Dordrechts, 2004. Furman DP, Catts EP. Manual of Medical Entomology. 4.ed., Cambridge University Press, 1986. Gerald D. Schmidth, Lorry S. Roberts. Foundations of Parasitology. 7th Ed. Mc Graw Hill, NY, 2006. Huffaker CB, Gutierrez AP. Ecological Entomology 2ed., NY, 1999 Mehlhorn H. (Ed.) Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007. Oosterbroek P. The European Families of the Diptera. KNNV Publishing, Utrecht, 2006. Özcel MA, Daldal N. Artropod Hastalıkları ve Vektörler. Türkiye Parazitoloji Dern. Yayın No 978-975-94646-0-8. İzmir 1997. Resh VH, Carde RT. Encylopedia of Insects. Academic Press, California, 2003. Smyth JS. Introduction to Animal Parasitology 3rd ed. Cambridge Univ Press, Cambridge, 1994. Taylor MA, Coop RL, Wall RL. Veterinary Parasitology. 3rd ed. Wiley-Blackwell, Oxford, 2007. Wall R, Shearer D. Veterinary Ectoparasites. 2nd ed. Blackwell Science, Oxford, 2001. Zumpt F. Myiasis in Man and Animals in the Old World. Butterworths, London, 1965.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil hayvanlarda sorun oluşturan parazitik insektalardan Diptera takımıyla ilgili genel bilgiler verildikten sonra bu grupta yer alan Nematocera (sivrisinekler; Simuliidae, Culicidae, Ceratopogonidae, Psychodiae) ve Brachycera (Sinekler, Karasinekler; Fannidae, Gasterophylidae, Glossinidae, Hippoboscidae, Hypodermatidae, Muscidae, Oestridae, Sarcophagidae, Tabanidae, vb.) alt atakımında bulunan ve veteriner hekimlik açısından önemli türlerle ilgili morfoloji ve biyolojileri ile oluşturdukları hastalıklar, tedavi ve kontrol yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dipteraların klasifikasyon, taksonomi ve sistematiği
2 Dipteraların morfolojik karakterleri
3 Dipteraların genel özellikleri
4 Dipteraların beslenme tipleri ve üreme yerleri
5 Dipteraların fizyolojileri ve serolojik farklılıkları
6 Dipteraların biyolojileri ve çevre ile ilişkileri
7 Dipteraların zararlı etkileri
8 Dipteraların ekonomik önemleri
9 Arasınav
10 Psychodidae
11 Ceratopogonidae
12 Simuliidae
13 Culicidae, Muscidae
14 Tabanidae, Myiasis

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208725 Bu dersin sonunda öğrenciler; dipteraların morfoloji ve yaşam çemberlerini tanımlayabilir.
2 1214474 Dipteraların taksonomisini ve önemlerini açıklayabilir.
3 1214511 Hastalıkların naklindeki önemleri hakkında yorum yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68168 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68169 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68170 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68174 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 68171 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 68172 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 68173 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4
2 4 5
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek