Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ617 Paraziter İmmünoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İmmünoloji ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra paraziter hastalıklarda hücresel ve humoral yanıt ve parazitlerin immün sistemden kaçış ve korunma mekanizmaları gibi konular hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Male D, Brostoff J, Roth DB, Roitt IM. Immunology. Elsevier, 2013. Özcel MA, İnci A, Turgay N, Köroğlu E. (Eds.) Tıbbi ve Veteriner Immunoparazitoloji. İzmir, Türkiye Parazitol Dern. Yayın No.21. 2007. Smyth JS. Introduction to Animal Parasitology 3rd ed. Cambridge Univ Press, Cambridge, 1994. Mehlhorn H. (Ed.) Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007. Gerald D. Schmidth, Lorry S. Roberts. Foundations of Parasitology. 7th Ed. Mc Graw Hill, NY, 2006. Taylor MA, Coop RL, Wall RL. Veterinary Parasitology. 3rd ed. Wiley-Blackwell, Oxford, 2007. Özcel MA. (Ed). İmmun Yetmezlikte Önemi Artan Paraziter Hastalıklar. İzmir, T.Parazitol Dern Yayın No 12. Ege Üniv. Basımevi. 1995. Day MJ, Schultz RD. Veterinary Immunology.Principle and Practice. Mansn Publishing. Tizard IR. Veterinary Immunology: An Introduction. 9th Ed. 2012 (ISBN-10: 1455703621 | ISBN-13: 978-1455703623) Elseiver.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İmmünoloji ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra paraziter hastalıklarda hücresel ve humoral yanıt ve immünite açısından parazitlerin diğer mikroorganizmalardan farkları, mukozal yanıt, premimmünite, bahar yükselmesi, gebeliğin immüniteye etkisi ve immün sistemden korunma ve kaçış mekanizmaları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 2 32
10 Tartışma 16 2 32
11 Soru-Yanıt 16 2 32
19 Beyin Fırtınası 16 2 32
29 Bireysel Çalışma 16 1 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmmun sistem elemanları
2 İmmun sistem elemanlarına antijen tanıtımı
3 Doğal bağışıklık mekanizması
4 İmmun efektör hücreler
5 Paraziter hastalıklardaToll-like reseptörler
6 Hücresel bağışıklık mekanizması
7 Paraziter hastalıklarda sitokinlerin rolü
8 Humoral bağışılık mekanimaları / Arasınav
9 Protozoonların immun sistemden kaçış mekanizmaları
10 Helmintlerin immun sistemden kaçış mekanizmaları
11 Parazitlerin bağışıklık mekanizmalarını kendi yararlarına kullanmaları
12 Helmint enfeksiyonlarında eozinofil ve mast hücrelerinin rolü
13 Artropodlara karşı gelişen hipersenzitizasyonlar
14 Paraziter aşılarda bağışıklık mekanizmaları
15 Konak direnci
16 Paraziter hastalıklarda immun patolojik durumlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208895 Bu dersin sonunda öğrenciler; paraziter hastalıklarda gelişen immun yanıtın nasıl oluştuğunu açıklayabilir.
2 1214537 Edindiği bilgileri paraziter hastalıklarda ve paraziter immunolojide kullanılabilir.
3 1214542 Klinik parazitolojide bu bilgileri kullanarak immun sistem ile ilgili çıkan problemleri çözebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68168 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68169 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68170 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68174 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 68171 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 68172 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 68173 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5
2 4 4
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek