Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İVPZ614 Poultry Parasites 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Evcil kanatlılar öncelikli olmak üzere sulak alanlar ve karada yaşayan kanatlı hayvanlarda sorun oluşturan protozoa, helmint ve artropod türlerinin genel morfolojileri, biyolojileri, oluşturdukları hastalıklar, teşhis, sağaltım ve korunma yolları anlatılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tolgay N,1973. Evcil ve Yabani Kanatlıların Önemli Helmintleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları:294 Ders Kitabı:195 -Dik B. Veteriner Entomoloji. 2.Baskı, Konya. 2003. -Mimioğlu M., Veteriner ve Tıbbi Artropodoloji. Ankara. Ankara Üniv. Basımevi.1973 -Resh VH, Carde RT. (Eds.) Encylopedia of Insects. Academic Press, California, 2003. -Mehlhorn H. (Ed). Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007. Sarımehmetoğlu O, 2005. Kanatlı Helmint Hastalıklarında Tedavi. Burgu A, Karaer Z, eds., Paraziter Tastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19 -Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London -Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA : Charles C Thomas, Publisher. Özcel MA. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları. 2 Cilt. 1.Baskı. İzmir. Türkiye Parazitoloji Dern. Yayın No 24.2013

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste kümes hayvanları öncelikli olmak üzere kanatlı hayvanlarda sorun oluşturan ve yaygın olarak görülen protozoa, helmint ve artropod sınıflarına ait önemli parazit türlerinin ayrıntılı genel morfolojileri, biyolojileri, oluşturdukları hastalıklar, teşhis, sağaltım ve korunma yolları hakkında bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 28 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 10 1
2 Final Sınavı 1 70 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 20 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 34 34
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 70 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Echinostomatozis ve Prosthogoniomozis Örneklerin mikroskobik incelenmesi
2 Trematod hastalıklarında teşhis ve tedavi Dışkı ve organ muayenesi
3 Daveniozis, Hymenolepozis ve Fimbriozis Örneklerin mikroskobik incelenmesi
4 Sestod hastalıklarında teşhis, tedavi Dışkı ve organ muayenesi
5 Syngamiozis, Amidostomiozis Örneklerin mikroskobik incelenmesi
6 Ascaridiozis ve Heterakiozis Örneklerin mikroskobik incelenmesi
7 Nematod hastalıklarında teşhis yöntemleri Dışkı ve organ muayenesi
8 Helmint hastalıklarında korunma Arasınav Örneklerin mikroskobik incelenmesi
9 Protozoon hastalıklarında tanı yöntemleri Trichomonozis ve Histomonazis Örneklerin mikroskobik incelenmesi
10 Koksidiozis, teşhis, tedavi ve korunma yöntemleri Örneklerin mikroskobik incelenmesi
11 Kanatlılarda kan protozoonları Örneklerin mikroskobik incelenmesi
12 Kanatlılarda bit ve pire enfestasyonları Örneklerin mikroskobik incelenmesi
13 Kanatlı akarları Örneklerin mikroskobik incelenmesi
14 Kanatlılarda ektoparazit toplanması ve teşhis yöntemleri Final sınavı Örneklerin mikroskobik incelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491925 Bu dersin sonunda öğrenci, kanatlılarda patojen olan parazitler ve özellikleri hakkında bilgi edinir.
2 1491926 Kanatlı hayvanlarda parazitolojik muayeneleri yapabilir.
3 1491927 Kanatlı hayvanlara parazitolojik nekropsi yapabilir ve örnek alabilir.
4 1491928 Kanatlı hayvan parazitlerini cins bazında tanımlayabilir, teşhis ve tedavi edebilir.
5 1491949 Kanatlı hayvanları parazitlerden korumak için gerekli önlemleri alabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75900 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75901 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 75902 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 75906 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 75903 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75904 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 75905 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek