Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ608 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bilim ve bilimsel araştırma, bilimsel yayınlar ile etik konularında temel kavramlar ve yaşanan sorunlar anlatılır. Bilimsel projelerin planlanması, bilgiye erişim ve kaynak kullanımı, proje yazımı, destek arama yöntemleri, proje sunumu, araştırma sonuçlarının yazımı ve yayımlanması gibi konular hakkında temel bilgilerin öğretilmesi amaçlanır. Ayrıca akademik etik açısından en sık karşılaşılan sorunlar olan aşırma, sahtecilik, dilimleme, dublikasyon, taraflı kaynak kullanımı, vb. gibi olaylar hakkında bilgiler verildikten sonra Parazitoloji bilim alanı temel alınarak örnek olaylar anlatılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜBA Bilim Etiği Komitesi (2002). Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar, TÜBA Yayınları No.1, Türkiye Bilimler Akademisi, Tübitak Matbaası, Ankara, s. 70. Daşdemir, İ. (2016).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Akademik Yay. Eğ. Dan. Tic. Ltd. Day R. (Altay GA, Çev.) 2000. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Tübitak Yay. 4.Basım. Ankara Ünal M, Toprak M, Başpınar V. (2012).Bilim etiğine aykırı davranışlar ve yaptırımlar: Sosyal ve beşeri bilimler için bir çerçeve önerisi. Amme İdaresi Derg, 45(3):1-27.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, bilimsel araştırma projelerinin planlanması, bilgiye erişim yolları, objektif kaynak tarama ve kullanımı, bilgilerin seçimi, düzenlenmesi, proje yazımı, destek arama yöntemleri, proje sunumu, araştırma sonuçlarının yazımı ve yayımlanması gibi konular anlatılır. Ayrıca akademik etik açısından en sık karşılaşılan sorunlar olan aşırma, sahtecilik, dilimleme, dublikasyon, taraflı kaynak kullanımı, vb. gibi olaylar hakkında bilgiler verilir. Parazitoloji bilim alanı temel alınarak örnek olaylar anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10 1
27 Makale Yazma 2 20 1
28 Makale Kritik Etme 0 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 10 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20 20
27 Makale Yazma 2 20 40
28 Makale Kritik Etme 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimin tanımı, kısa tarihçe
2 Bilimsel araştırma, tanım ve kavramlar
3 Parazitolojinin bilimdeki yeri ve paraziter araştırmalar
4 Bilimsel araştırmalarda planlanma
5 Bilimsel araştırmalarda kaynak taraması ve kullanımı
6 Bilimsel araştırmalara maddi destek aramak
7 Bilimsel araştırma yazımı ve sunulması
8 Araştırmanın tamamlanması ve kesin rapor yazımı
9 Bilimsel makale türleri
10 Bilimsel makale yazımı
11 Genel etik ve kuralları
12 Akademik etik
13 Üniversitelerde en sık görülen etik sorunlar
14 Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik sorunların çözümü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270350 Bilim, bilimsel araştırma ve yayını tanımlayabilir.
2 1270351 Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik kuralları tanımlayabilir.
3 1270352 Bilimsel araştırmanın planlanması, sunulması, sonuçların yazılması ve yayınlanmasıyla ilgili temel kavramları açıklayabilir.
4 1270353 Üniversiteler ve akademik dünyada en çok karşılaşılan etik sorunları tanımlayabilir.
5 1270354 Bilimsel rapor ve makale yazmak için temel basamakları tanımlayabilir.
6 1270356 Bilimsel bir konuyla ilgili yazılı kaynakları tarayabilir ve kısa bilimsel rapor yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68168 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68169 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68170 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68174 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 68171 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 68172 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 68173 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3 3
3 4
4 3
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek