Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ605 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Veteriner Parazitolojide kullanılan dışkı, kan, deri kazıntısı gibi parazitolojik numunelerin rutin yöntemler ile IFAT, ELISA ve PCR gibi moleküler ve serolojik tanı yöntemlerin genel prensipleri, rutin ve paraziter araştırmalarda kullanım yöntemleri hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Korkmaz M, OK ÜZ. Parazitolojide Laboratuar. Türkiye Parazitol Dern. Yayın No 23. Meta Basım, İzmir, 2011. Özcel MA, Altıntaş N. Parazit Hastalıklarında Tanı. İzmir. Türkiye Parazitoloji Dern. Yayın No 15. 1997 Whitlock JH. Diagnosis of Veterinary Parasitisms. Henry Kimpton, London, 1960. Garcia LS. Diagnostic Medical Parasitology 4.ed., ASM Pres, Washington, 2001. (kütüphane) Hendrix CM. Diagnostic Veterinary Parasitology. 2.ed.,Mosby, St.Louise, 1998. Melvin M. Electrophoresis. John Wiley and Sons, London, 1987. Olsen AR, Sidebottom TH, Knight SA. Fundamentals of Microanalytical Entomology: A Practical Guide to Detecting and Identifying Filth in Foods. CRC Press, Boca Raton, 1996. Manual of Veterinary Parasitological Laboratory Techniques. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF), 1971. HMSO, Technical Bulletin No:18, London. Marr JJ, Nilsen TW, Komuniecki RW.( Eds.) Molecular Medical Parasitology. Academic Press, London, 2003. Pritchard MH. The Collection and Preservation of Animal Parasites. University of Nebraska Press, Nebraska, 1982 Smyth JD. (Ed.) In Vitro Cultivation of Parasitic Helminths. CRC Press, Boca Raton, Florida, 1990.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste dışkı, kan, deri kazıntısı gibi rutin olarak kullanılan parazitolojik materyalin alınması, saklanması ve muayene yöntemleri ile dışkı kültürü, yumurta ve larva sayımı gibi yöntemler, parazitolojide kullanılan IFAT, ELISA, PCR gibi moleküler ve serolojik tanı yöntemlerin genel prensipleri ile rutin ve araştırmalarda kullanım yöntemleri uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvanlardan dışkı alma, dışkının saklanması ve natif muayenesi
2 Dışkının zenginleştirme yöntemleri ile muayenesi
3 Flotasyon yöntemi
4 Sedimentasyon yöntemi
5 Dışkı kültürü ve dışkı dan larva toplama yöntemleri
6 Hayvanlardan kan alma teknikleri
7 Kanda boyama yöntemleri
8 Kanda görülen parazitler
9 Kanda mikrofiler aranması
10 Kan protozoonları ve teşhisi
11 Canlı hayvanda ektoparazit muayenesi
12 Deri kazıntısı ve biyopsi alma yöntemleri
13 Uyuz teşhisi, ektoparazitlerin saklanması
14 Serolojik ve moleküler teşhis yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272875 Bu dersin sonunda öğrenciler; dışkı örneğinin parazitolojik muayenesini yapabilir.
2 1272876 Kanın parazitolojik muayenesini yapabilir.
3 1272877 Deri kazıntısının parazitolojik muayenesini yapabilir.
4 1272878 PCR gibi moleküler yöntemler ile IFAT, ELISA gibi serolojik yöntemleri kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68168 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68169 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68170 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68174 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 68171 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 68172 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 68173 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4 5 5
3 4 3
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek