Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ607 Genel Entomoloji 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Entomoloji ile ilgili temel bilgiler ve kullanılan tanımlar, yaşam alanları, üreme ve gelişmeleri, gömlek değiştirme, başkalaşım, sınıflandırma kuralları ile ana grup ve sınıfların genel morfolojik yapıları, özellikleri hakkında temel bilgiler verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Dik B. Veteriner Entomoloji. 2.Baskı, Konya. 2003. -Mimioğlu M., Veteriner ve Tıbbi Artropodoloji. Ankara. Ankara Üniv. Basımevi.1973 -Goardh G. A Dictionary of Entomology, CABI Publishing, Oxon, 2001. -Huffaker CB, Gutierrez AP. Ecological Entomology 2ed., NY, 1999. -Eds.Resh VH, Carde RT. Encylopedia of Insects. Academic Press, California, 2003. -Ed. Mehlhorn H. Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007. -Harwood RF, James MT. Entomology in Human and Animal Health 7ed., Macmillan Publishing, NY, 1979.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Entomolojide kullanılan tanım ve kavramlar, gelişme, gömlek değiştirme, başkalaşım, sınıflandırma ile Diantennata, Antennata ve Chelicerata anaç bölümünün genel morfolojik yapıları, özellikleri ve sınıflandırılmaları hakkında temel bilgiler verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Artropodlar hakkında temel bilgi ve genel tanımlar
2 Artropodların genel özellikleri ile sistematiği
3 Böceklerin yaşam alanları
4 Böceklerin üreme ve gelişmeleri
5 Böceklerde gömlek değiştirme
6 Böceklerde metamorfosiz,
7 Artropodlarda sınıflandırma
8 Morfoloji
9 Ekoloji
10 Epidemiyoloji
11 Teşhis methodları
12 Kontrol
13 Atropodlarda immunoloji 1
14 Atropodlarda immunoloji 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273077 Bu dersin sonunda öğrenciler; entomoloji ile ilgili temel bilgiler ve kullanılan tanımları açıklayabilir.
2 1273078 İnsektaların morfoloji ve yaşam çemberlerini tanımlayabilir.
3 1273079 İnsektaların taksonomisini açıklayabilir.
4 1273080 Hastalıkların naklindeki önemleri hakkında yorum yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68168 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68169 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68170 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68174 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 68171 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 68172 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 68173 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 4 4
3 5
4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek