Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ610 Yabani Hayvanların Parazitleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Pet hayvanı olarak beslenen yabanıl hayvanlar ile hayvanat bahçelerinde barındırılan ve doğada serbest yaşayan bazı yabanıl hayvanlarda görülen önemli parazitler, bunların oluşturdukları hastalıklar, teşhis, tedavi ve korunma yolları anlatılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tolgay N. Evcil ve Yabani Kanatlıların Önemli Parazitleri. 1.baskı. Ankara. Ankara Üniv. Vet.Fak. Yay., 294 Ankara Üniv. Basımevi.1973. Samuel WM, Pybus MJ, Kocan AA. (Eds.) Parasitic Diseases of Wild Animals. 2.ed. Iowa State Press, Iowa, 2001. (kütüphane) Doğanay M, Altıntaş N. (Eds.) Zoonozlar (Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar). Bilimsel Tıp Yayınevi. (ISBN978-975-60-58-53-4) Ankara. 2009. - Ulvestad E. Defending Life. The Nature of Host – Parasite Relations. Springer, Dordrechts, 2007. Gosling PJ. Dictionary of Parasitology. CRC, 2005. -Ed. Mehlhorn H. Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007 Foreyt WJ. Veterinary Parasitology. Reference Manual. Second Eds. Washington, Washington State Univ. 1990. Özcel MA, Daldal N. (eds.) Artropod Hastalıkları ve Vektörler. Türkiye Parazitoloji Dern. Yayın No 978-975-94646-0-8. İzmir 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pet hayvanı olarak beslenen yabanıl hayvanlar ile hayvanat bahçelerinde barındırılan ve doğada serbest yaşayan bazı yabanıl hayvanlarda görülen önemli protozoon, helmeint ve artropod kaynaklı parazitler ile bunların bulaşma yolları, oluşturdukları hastalıklar, teşhis, tedavi ve korunma yolları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabanıl hayvan türleri ve paraziter hastalıklara genel bakış
2 Giardiozis, Spironucleozis, Amoebiozis
3 Criptosporidiozis, koksidiozis
4 Sarkosporidiozis, Toxoplasmozis, Encephalitozoonozis
5 Trematod hastalıkları
6 Sestod hastalıkları
7 Nematod hastalıkları, Arasınav
8 Uyuz
9 Bit-pire enfestasyonları
10 Akar enfestasyonları
11 Protozoon hastalıklarında teşhis ve korunma
12 Helmint hastalıklarında teşhis ve korunma
13 Ektoparazit toplanması ve teşhisi
14 Ektoparazit enfestasyonlarında korunma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1273434 Bu dersin sonunda öğrenciler; yaban hayvanlarında bulunan parazitleri tanımlayabilir.
2 1273435 Yaban hayvanlarında görülen parazitlerin yaşam döngülerini açıklayabilir.
3 1273436 Yaban hayvanlarında görülen paraziter hastalıkları teşhis edebilir.
4 1273437 Yaban hayvanlarında görülen paraziter hastalıkları tedavi edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68168 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68169 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68170 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68174 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 68171 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 68172 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 68173 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 3 3 3 4
2 3 4 3 5 3 3 3
3 3 3 4 3 3 4 4
4 3 3 3 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek