Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ611 Parazitlerin Toplanması Tanısı ve Saklanması 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Evcil ve yabanıl hayvanlarda hastalık yapan parazitlerin serbest doğadan, canlı hayvanlardan veya ölen hayvanlardan nekropsi ile toplanması, bunların sınıflara göre tespiti, tanımlama kullanılan temel ölçütler, saklanması için uygulanan genel ilkeler ile kullanılan solüsyonlar ve boyama yöntemleri uygulamalı olarak anlatılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Cenk Soner BÖLÜKBAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çanakçıoğlu H. Böceklerin Toplama-Preparasyon Muhafaza ve Teşhisi. İstanbul, İstanbul Üniv. Yayın No 3768. Teknisyenler Basımevi. 1993. Korkmaz M, OK ÜZ. Parazitolojide Laboratuar. Türkiye Parazitol Dern. Yayın No 23. Meta Basım, İzmir, 2011. Pritchard MH. The Collection and Preservation of Animal Parasites. University of Nebraska Press, Nebraska, 1982 Chiodini PL, Moody AH, Manser DW. Atlas of Medical Helmintology and Protozoology. 4th ed. Churchill Livingstone, 2003. Zeibig EA. Clinical Parasitology, A Practical Approach. W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1997. Schmidth GD. CRC Handbook of Tapeworm Identification. 2nd Print. Florida, CRC Press İnc 1986. Whitlock JH. Diagnosis of Veterinary Parasitisms. Henry Kimpton, London, 1960. Garcia LS. Diagnostic Medical Parasitology 4.ed., ASM Pres, Washington, 2001. (kütüphane) Hendrix CM. Diagnostic Veterinary Parasitology 2.ed.,Mosby, St.Louise, 1998. MAFF: Manual of Veterinary Parasitological Laboratory Techniques. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, 1971. HMSO, Technical Bulletin No:18, London. Baker AS. Mites and Ticks of Domestic Animals. The United Kingdom for the Stationery Office, London, 1999. Anderson R.C. Nematode Parasites of Vertebrates Their Development and Transmission. Second Ed. Wallinford Oxon. CABI Publ. 2000. Halton DW, Behnke JM, Marshall I. (Eds.) Practical Exercises in Parasitology. Cambridge, 2001. - Mehlhorn H.( Ed.) Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Evcil ve yabanıl hayvanlarda hastalık yapan parazitlerin doğadan, canlı hayvanlardan veya ölen hayvanlardan nekropsi ile sonrası toplanması, bunların sınıf ve gruplara göre tespiti, tespit amacıyla kullanılan solüsyonların hazırlanması, geçici ve kalıcı preparat yapılması, tanımlama kullanılan temel ölçütler, saklanması için uygulanan genel ilkeler ile kullanılan solüsyonlar ve boyama yöntemleri uygulamalı olarak anlatılır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Paraziter tanı yöntemleri VPZ611.pdf
2 Canlı hayvanda paraziter tanı
3 Paraziter nekropsi ve biyopsi
4 Dışkı örneklerin alınması, tespiti, saklanması
5 Dışkı kültürü, dışkıdan yumurta-larva toplanması
6 Parazitlerin saklanması ve saklama solüsyonları
7 Kan frotisi ve boyama teknikleri
8 Protozoon tespit ve boyama yöntemleri
9 Trematod ve sestodlarda boyama
10 Helminth tespit ve saklama solüsyonları
11 Ektoparazitlerin toplanması ve saklanması
12 Ektoparazit tespit solüsyonları
13 Serolojik ve moleküler analiz için örnek alma ve saklama
14 Parazit örneklerinin arşivlenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494398 Bu dersin sonunda öğrenciler; parazitleri toplayabilir.
2 1494399 Parazitleri tespit edebilir.
3 1494400 Parazitleri saklayabilir.
4 1494401 Parazitlerden preparat hazırlayıp, boyayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75900 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75901 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 75902 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 75906 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 75903 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75904 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 75905 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 5
4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek