Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ619 Zararlı Haşereler ve Mücadele Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İnsan ve hayvanların yaşam alanları ile gıdalarda bulunan zararlı haşereler ve akarların teşhisleri, insan ve hayvan sağlığı için önemleri ve mücadele konuları hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Becker N, Petric DZM, Boase C, Dahl C, Madon M, Kaiser A. Mosquitoes and Their Control. 2nd ed. Springer, Berlin, 2010. Dik B. Veteriner Entomoloji. 2.Baskı, Konya. 2003. Doğanay M, Altıntaş N. Zoonozlar (Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar). Bilimsel Tıp Yayınevi. (ISBN978-975-60-58-53-4) Ankara. 2009. Kaiser A. Mosquitoes and Their Control. 2nd ed. Springer, Berlin, 2010. Mimioğlu M. Veteriner ve Tıbbi Artropodoloji. Ankara. Ankara Üniv. Basımevi.1973 Özcel MA., İmmun Yetmezlikte Önemi Artan Paraziter Hastalıklar. İzmir, T.Parazitol Dern Yayın No 12. Ege Üniv. Basımevi. 1995. Özcel MA, Daldal N. Artropod Hastalıkları ve Vektörler. Türkiye Parazitoloji Dern. Yayın No 978-975-94646-0-8. İzmir 1997. Service MW. The Encyclopedia of Arthropod-transmitted Infections. CABI, Oxon, 2001. WHO Study Group. Vector control for malaria and other mosquito-borne diseases. WHO, Geneva, 1995. Zumpt F. Myiasis in Man and Animals in the Old World. Butterworths, London, 1965.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan ve hayvanların yaşam alanları ile gıdalarda bulunan zararlı haşereler (sivrisinekler, hamam böceği, tahıl böcekleri, vb.) ve akarların (maytlar) teşhisleri, insan ve hayvan sağlığı için önemleri ve mücadele konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Genel bilgiler
3 Temel terimler
4 Haşerelerin yaşam döngüleri
5 Haşerelerin yaşam alanları
6 Haşerelerin medikal önemleri
7 Haşerelerin veteriner hekimliği yönünden önemleri
8 Arasınav
9 Sivrisinekler
10 Sivrisinekler
11 Hamam böcekleri
12 Hamam böcekleri
13 Tahıl böcekleri, Ev akarları
14 Toz akarları, Kontrol

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1251947 Bu dersin sonunda öğrenciler; gıdalar, insanların ve hayvanların yaşam alanlarında bulunan zararlı haşereleri teşhis edebilirler.
2 1251948 Gıdalar, insanların ve hayvanların yaşam alanlarında bulunan zararlı haşerelerin önemini açıklayabilirler.
3 1251949 Gıdalar, insanların ve hayvanların yaşam alanlarında bulunan zararlı haşerelerle mücadele edebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68168 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68169 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68170 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68174 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 68171 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 68172 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 68173 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 4 4 3
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek