Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ620 Parazitozlarda Kontrol ve Korunma 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Paraziter hastalıkların ortaya çıkışı, bulaş ve yayılış mekanizmaları ile doğal, biyolojik ve kimyasal korunma ve kontrol yöntemleri, korunma için alınacak önlemler, paraziter ilaçlama stratejileri ve aşılama konuları hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Burgu A, Karaer Z. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıklarında Tedavi. Türkiye Parazitol Dern, Yayın No. 19. İzmir.2005 Mehlhorn H. (Ed.) Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007. Gerald D. Schmidth, Lorry S. Roberts. Foundations of Parasitology. 7th Ed. Mc Graw Hill, NY, 2006. Taylor MA, Coop RL, Wall RL. Veterinary Parasitology. 3rd ed. Wiley-Blackwell, Oxford, 2007. Huffaker CB, Gutierrez AP. Ecological Entomology 2ed., NY, 1999. Ulvestad E. Defending Life. The Nature of Host – Parasite Relations. Springer, Dordrechts, 2007. WHO Study Group. Control of Foodborne Trematode Infections. WHO, Ceneva, 1995. Campbell WC, Rew. RS. Chemotherapy of Parasitic Disease. Newyork, Plenum Press, 1986.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Paraziter hastalıkların ortaya çıkışı, bulaş ve yayılış mekanizmaları ile doğal, biyolojik ve kimyasal korunma ve kontrol yöntemleri, korunma için alınacak önlemler, paraziter ilaçlama stratejileri ve aşılama konuları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Genel bilgiler
3 Temel terimler
4 Paraziter hastalıkların ortaya çıkışı
5 Parazitlerin yaşam alanları
6 Parazitlerin bulaşma yolları
7 Parazitlerin yayılışları
8 Arasınav
9 Doğal korunma metotları
10 Biyolojik korunma metotları
11 Kimyasal korunma metotları
12 Yönetim metotları
13 Sürü yönetimi, İlaçlama metotları
14 Mera yönetimi, Aşılama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1474599 Bu dersin sonunda öğrenciler; paraziter hastalıkların epidemiyolojisi hakkında bilgi verebilirler.
2 1474600 Epidemiyolojik araştırmalarda kullanılan teknikleri uygulayabilirler.
3 1474601 Ekolojik ve epidemiyolojik bilgileri analiz edebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75900 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75901 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 75902 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 75906 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 75903 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75904 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 75905 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 4 4
3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek