Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ603 Genel Parazitoloji ve Helmintoloji 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste parazitlerle ilgili tanımlar, kavramlar ve genel bilgiler verildikten sonra, paraziter hastalıkların önemi sınıflandırılmaları, genel morfolojik özellikleri, isimlendirme kuralları, zonozlar ve antiparaziter tedavi hakkında temel bilgileri öğretmek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Akademik kurul kararı ile belirlenmektedir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Umur Ş. 2013. Genel Parazitoloji. (Ders Notları). Samsun, - Schnieder T. 2006. Veterinärmedizinische Parasitologie. 6th ed. Parey, Stuttgart, 2006. -Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis, Charles C Thomas, Publisher. Ed. Heinz Mehhlorn. 1988. Parasitology in Focus. Facts and Trends. Springer,1988. -Schmidt GD, Roberts LS, 1989. Foundations of Parasitology. 4th edition , St Louis : Times Miror/Mosby Coll. Publishing -Smyth JS. 1994. Introduction to Animal Parasitology 3rd ed. Cambridge Univ Press, Cambridge, 1994. Saygı G. 1999. Genel Parazitoloji. 2. Baskı. Sivas. Esnaf Ofset Matb.,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, parazitlerin tanımı, önemi, yayılışı, gelişimi, parazit tipleri, parazit ve konak ilişkileri, parazitlerin yaşam çemberi ve epidemiyolojileri, parazitolojide genel sınıflandırma ve isimlendirme kuralları, parazitlere karşı direnç ve bağışıklık, parazitik zoonozlar ve antiparaziter ilaçlarla ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra helmintlerin sınıf bazında genel özellikleri verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parazitlerin canlılar içindeki yeri, paraziter hastalıkların dünyada ve ülkemizde önemi, veteriner hekimlikteki yeri ve önemi
2 Parazitolojinin genel tarihçesi, Türkiye'de parazitolojinin gelişimi ve mevcut durumu, geleceği
3 Parazitlerin evrende dağılımı, canlılar içindeki yeri, canlılar arasındaki ilişkiler, ilişki çeşitleri, parazitlerin beslenme ve metabolizmaları
4 Konak-parazit ilişkileri, parazitizmin çeşitleri
5 Parazitlerin kökeni ve evrimi, evrim sürecinde oluşan yapısal değişiklikler, parazitlerin geleceği
6 Parazitlerin doğada ve konaklardaki yayılımı, gelişimi, yaşama yerleri,
7 Taksonominin tanımı, önemi, genel ilkeleri ve parazitlerin bilimsel olarak sınıflandırılması, parazit sınıflarıyla(Protozoa, Metazoa (Trematoa, Cestoda, Nematoda, Acanthocephala, Hirudinea, Atropoda, vb.) ilgili temel bilgiler
8 Parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesi, öncelik (prioritat) kuralı
9 Parazitlerde üreme ve çoğalma, sınıflara göre benzerlik ve farklar, gelişim dönemlerinin adlandırlması
10 Parazitlerin canlılara ve ekonomiye zararları
11 Parazitlerin konaklara bulaşma yolları, paraziter enfeksiyonların ekolojisi, epidemiyolojik kavram ve tanımlar
12 Arasınav
13 Paraziter hastalıklarda bağışıklık ve alerji, bağışık yanıt, bağışıklama çalışmaları
14 Paraziter enfeksiyonlarda klinik belirtiler ve tanı Yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270416 Serbest yaşayan canlı ve parazit tanımlar, parazitlerle ilgili temel tanım ve kavramları bilir.
2 1270417 Farklı sınıflara ait parazit türlerinin konak içinde ve doğada yaşamaları hakkında bilgi sahibi olur. Parazit sınıflarını tanımlayabilir, genel morfolojik özellikleri, yaşam çemberleri, hastalık oluşturma şekilleri, temel zararları ve epidemiyolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
3 1270418 Öğrenciler temel parazitolojik araçları kullanarak farklı gruplara ait parazitleri tanımlayabilir. Evcil hayvanlar ve insanlarda sorun oluşturan ve ülkemizde yaygın olarak görülen parazitlerle ilgili temel bilgi sahibi olurlar.
4 1270419 Öğrenciler insan ve hayvanlarda önemli parazitlerle ilgili temel bilgileri alır ve bu şekilde bunların insan ve hayvanlarda oluşturduğu patojenik etkileri azaltma konusunda çalışabilir, hayvan ve insan refahının artırılması için çaba harcayabilir.
5 1270420 Antiparaziter tedavinin temel ilkelerini, zoonozların temel bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında temel bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68168 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68169 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 68170 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68174 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 68171 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 68172 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 68173 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 4 4
4 4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek