Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VPZ614 Kanatlı Hayvan Hastalıkları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Evcil kanatlılar öncelikli olmak üzere kanatlı hayvanlarda sorun oluşturan protozoa, helmint ve artropod türlerinin genel morfolojileri, biyolojileri, oluşturdukları hastalıklar, teşhis, sağaltım ve korunma yolları hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ile belirlenir

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Tolgay N,1973. Evcil ve Yabani Kanatlıların Önemli Helmintleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları:294 Ders Kitabı:195 -Dik B. Veteriner Entomoloji. 2.Baskı, Konya. 2003. -Mimioğlu M., Veteriner ve Tıbbi Artropodoloji. Ankara. Ankara Üniv. Basımevi.1973 -Resh VH, Carde RT. (Eds.) Encylopedia of Insects. Academic Press, California, 2003. -Mehlhorn H. (Ed). Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007. Sarımehmetoğlu O, 2005. Kanatlı Helmint Hastalıklarında Tedavi. Burgu A, Karaer Z, eds., Paraziter Tastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği, yayın No:19 -Soulsby EJL, 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7th ed., Baillere Tindall, London -Lapage G, 1956. Veterinary Parasitology. Illionis USA :Charles C Thomas, Publisher. Özcel MA. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları. 2 Cilt. 1.Baskı. İzmir. Türkiye Parazitoloji Dern. Yayın No 24.2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Evcil kanatlılar öncelikli olmak üzere sulak alanlar ve karada yaşayan kanatlı hayvanlarda sorun oluşturan protozoa, helmint ve artropod türlerinin genel morfolojileri, biyolojileri, oluşturdukları hastalıklar, teşhis, sağaltım ve korunma yolları anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 16 3 48
6 Uygulama/Pratik 16 2 32
10 Tartışma 16 3 48
19 Beyin Fırtınası 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Echinostomatiozis ve Prosthogonimiozis
2 Daveniozis, Hymenolepozis ve Fimbriozis
3 Syngamiozis, Amidostomiozis
4 Ascaridiozis ve Heterakiozis
5 Helmint hastalıklarında korunma
6 Helmint hastalıklarında teşhis yöntemleri
7 Arasınav
8 Protozoon hastalıklarında tanı yöntemleri
9 Trichomonozis ve Histomonazis
10 Koksidiozis ve teşhis yöntemleri
11 Kanatlılarda kan protozoonları
12 Kanatlılarda bit ve pire enfestasyonları
13 Kanatlı akarları
14 Kanatlılarda ektoparazit toplanması ve teşhis yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517173 Bu dersin sonunda öğrenci kanatlılarda patojen olan parazitler ve özellikleri hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75900 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75901 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 75902 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 75906 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 75903 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75904 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 75905 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek