Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 1 2 0

Dersin Amacı

Bu derste doktora tez aşamasındaki öğrencilere, tez konusu ve tezi ilgilendiren diğer konularla ilgili olarak her türlü kuramsal ve uygulamalı bilgiyi vermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile belirlenecektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çalışmayla ilgili her türlü yazılı ve online kaynakların taranması, çalışmanın planlanması, çalışma materyalinin temini, bunun laboratuar ortamında mikroskobik, morfolojik, serolojik ve/ veya genomik olarak işlenmesi, tezle ilgili yapılan her türlü işlem ve çalışma bulgularının düzgün şekilde kayıt edilmesi ve elde edilen sonuçların yorumlanması, örnek ve kayıtların saklanması, bilimsel ölçütlere uygun şekilde tez veya makale olarak yazılması ve bilim dünyasına duyurulması konularını kapsayacaktır. Bunun yanında çalışma sırasında çıkabilecek her türlü sorunun çözümü sağlanacak ve alternatif yöntemler oluşturulacak ve öğrencinin planlandığı şekilde eğitimi ve tezini tamamlaması sağlanacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
10 Tartışma 1 100 1
37 Gözlem 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
11 Soru-Yanıt 14 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez projesi nedir? Hangi bölümlerden oluşur?
2 Tez projesi nasıl yazılır?
3 İnternet ve kütüphanede literatür taraması
4 Literatür hangi bölümlerden oluşur? Nasıl okunur?
5 Literatürdeki sonuçlar nasıl değerlendirilir?
6 Benzer literatürlere nasıl ulaşılır?
7 Makale yazım kuralları nelerdir?
8 Arasınav
9 Tez projelerine destek birimleri ve kriterleri nelerdir?
10 Tez projesi nasıl planlanır?
11 Araştırmalarda materyal ve metodun belirlenmesi
12 Araştırmalarda sonuçların elde edilmesi ve değerlendirilmesi
13 Araştırmaların yayımlanması, Dergilere göre makale yazılması ve şartları
14 Makale düzeltme kuralları, Çalışmanın kongrelerde sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1436950 Çalışması ile ilgili literatür taraması gerçekleştirir
2 1449816 Çalışma için gerekli materyalini toplar
3 1449822 Materyali işler
4 1449830 Çalışmaların kaydını tutar
5 1449841 Elde edilen sonuçları yorumlayabilir ve tartışabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75900 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak parazitoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75901 Parazitolojinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3 75902 Parazitoloji alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 75906 Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
5 75903 Parazitoloji alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75904 Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7 75905 Parazitoloji alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 5 4
3 3
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek