Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR609 Osmanlı Tarihi (1789-1850) 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı yakınçağ tarihini siyasi, askeri, iktisadi ve sosyal boyutlarıyla öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İbrahim Serbestoğlu

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih (1789-1994), Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1991 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), 4.bs., İstanbul: Filiz Kitabevi Yayınları, 1995

Dersin İçeriği

Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan başlayarak, Islahat Fermanına kadar olan süreçte Osmanlı siyasi tarihini teşkil eden konular ele alınacaktır. Bu çerçevede Osmanlı Devleti’nin Yakınçağ boyunca karşılaştığı iç ve dış olaylar analiz edilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
34 Okuma 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ve Osmanlı- Rus İlişkileri C26008664.pdf
2 Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri britanya-fransa-savasina-giden-yol-1792-1793201810ee24867.pdf
3 Fransız İhtilali, Napolyon Dönemi britanya-fransa-savasina-giden-yol-1792-1793201810ee24867.pdf
4 Viyana Kongresi (1815), Metternich Sistemi, Şark Meselesi C38012557.pdf
5 Yakınçağ Başlarında Osmanlı Devleti`nde siyasi ve iktisadi durum. C33015769.pdf
6 1806-1812 Osmanlı-Rus ve İngiliz Savaşları, Sırp İsyanı C33015769.pdf
7 Mora İsyanı ve Sonuçları 10.18345-iuturkiyat.282694-264577.pdf
8 1831-1841 Mısır Meselesi C25008102.pdf
9 Taznimat C40013012.pdf
10 Avrupada devrimler C04015591.pdf
11 Mülteciler Meselesi 1848_Multeciler_Meselesi_Orneginde_19._y.pdf
12 Boğazlar Meselesi C06002350.pdf
13 Kutsal Yerler Meselesi 1853-1856 Kırım Harbi Recep_KOK_and_Mehmet_CETIN_-_Kirim_Savas.pdf
14 Sınav nedim ipek amele.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1313207 Sosyal bilimler ve tarih bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olmalı.
2 1313208 Tarihi hadiseleri pek çok yönden ele alabilmeli neden sonuç ilişkisi içinde analiz ve sentez yapabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek