Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR610 Osmanlı Tarihi (1850-1918) 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı yakınçağ tarihini siyasi, askeri, iktisadi ve sosyal boyutlarıyla öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1850 yılından başlayarak I. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı siyasi tarihi ele alınacaktır. Bu kapsamda Osmanlı Devleti'nin iç ve dış siyaseti, devletlerarası ilişkiler değerlendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kırım Savaşı Kırım Savaşı.pdf
2 Paris Antlaşması Paris Antlaşması.docx
3 Islahat Fermanı Islahat Fermanı.docx
4 Sultan Abdülaziz Döneminde Osmanlı Devleti (1861-1876) Abdülaziz.docx
5 Sultan Abdülaziz'in Tahttan İndirilişi, Ölümü ve V. Murat'ın Saltanatı Murat V.docx
6 Sultan II. Abdülhamit'in İlk Saltanat Yılları II. Abdülhamid.docx
7 I. Meşrutiyet'in İlanı Meşrutiyet.docx
8 Kanun-ı Esasi Kanun-ı Esasi.docx
9 Ara Sınav
10 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ve Berlin Anlaşması Doksanüç Harbi ve Belin Anlaşması.docx
11 Sultan II.Abdülhamid'in Son Yılları (1879-1908) II. Abdülhamid.docx
12 Yakınçağ'da Ermeni Sorunu 12. Hafta.docx
13 Trablusgarp Savaşı 13.Hafta.docx
14 I. Balkan Savaşı 14.Hafta.docx
15 II. Balkan Savaşı 15.Hafta.docx
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1187952 Sosyal bilimler ve tarih bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olmalı.
2 1313227 Tarihi hadiseleri pek çok yönden ele alabilmeli neden sonuç ilişkisi içinde analiz ve sentez yapabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 5 5 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek