Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR622 Osmanlı Kent Tarihi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı devrinde kurulan yerleşkelerdeki mahalle kültürü ve şehir planlaması hakkında veriler aktarılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi, İlkay ERKEN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Faruk Sümer, Eski Türkler'de Şehircilik, Türk Tarih Kurumu, Ankara 20014. Halil İnalcık ve Bülent Arı, "·Türk-İslam-Osmanlı Şehirciliği ve Halil İnalcık'ın Çalışmalan", Türkiye Araştinnaları Literatür Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2005, 27-56. Mehmet Sait ŞAHİNALP ve Veysi GÜNAL, "OSMANLI ŞEHİRCİLİK KÜLTÜRÜNDE ÇARŞI SİSTEMİNİN LOKASYON VE ÇARŞI İÇİ KADEMELENME YÖNÜNDEN MEKÂNSAL ANALİZİ", Milli Folklor, S. 93, s. 149-168.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Osmanlı Tarihi sosyal ve idari yapısı hakkında bilgiler vermek. Osmanlı idaresindeki kentlerin geçirdiği evreleri ortaya koymak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
10 Tartışma 1 20 1
11 Soru-Yanıt 1 20 1
19 Beyin Fırtınası 1 20 1
34 Okuma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı öncesi Türkler'de şehircilik 1 eski türklerde şehircilik.pdf
2 Türk şehirlerinin ilk örnekleri 2 türklerde yerleşik kültür ve yurt.pdf
3 İslamiyet sonrası Türk şehirleri ve gelişimi 3 türk şehir tarihi, hatun şehirleri.pdf
4 İslamiyet Sonrası Türk şehirleri ve gelişimi 4 osmanlı fetih metodları ve şehir.pdf
5 Osmanlı'nın ilk yıllarında şehir ve şehircilik faaliyetleri. 5 osmanlı şehri.pdf
6 Osmanlı'nın ilk yıllarında şehir ve şehircilik faaliyetleri. 6 tahrir defterleri ve şehir.pdf
7 Başkent ve taşra şehirleri 7 tahrir defterleri ve şehir 2.pdf
8 Vize 8 şeriyye sicilleri ve şehir tarihi.pdf
9 Evliya Çelebi ve Osmanlı şehirleri
10 Evliya Çelebi ve Osmanlı şehirleri 10 şehir ve ayanlar.pdf
11 Osmanlı şehir tarihinin kaynakları 11 hammerin gözünden osmanlı şehirleri.pdf
12 Osmanlı şehir tarihinin kaynakları 12 muhacir kasabası loros.pdf
13 Bir Osmanlı şehri ve gelişimine dair örnekler: Yanya 13 samsun şehri.pdf
14 Final 14 saha araştırmaları ve şehir.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291901 Şehir-Kent tanımı
2 1294147 Osmanlı kentlerinin gelişim evrelerini tespit etmek
3 1294148 Örnek kentler üzerinden kentlerin tarihi özelliklerini tespit etmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 4 3 4 5
2 4 3 4 3 5 4 5 5 4
3 5 5 4 5 3 4 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek