Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301026252012 Milli Mücadelenin Sosyo-Ekonomik Tarihi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Milli Mücadele'nin gerçekleştirildiği sosyo ekonomik şartları öğreterek, milli istiklalin hiçbir nedenle bırakılamayacağını göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fahri Sakal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atase Yayınları, Türk İstiklal harbi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mütareke şartları ve ortamı İşgallar ve azınlıkların amaçları Tekalifi Milliye kararları ve uygulanması Milli Mücadele esnasında dış yardımlar A) Ülkelerin yardımları B)Müslüman Milletlerin yardımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mondros Mütarekesi ve maddeleri
2 Türkiye'nin taksimi ve yabancı güçler
3 Yerli azınlıkların hesapları
4 Askeri ve siyasi tükenmişlik
5 Ekonomik imkansızlıklar.
6 Tekalif-i Milliye Kararları
7 Tekalifi Milliye uygulamaları ve sonuçları
8 Arasınav
9 Milli Mücadelede isyanların nedenleri
10 İsyanlar ve sonuçları
11 Dış Yardımlar
12 Türkiye Bolşevikler ilişkisi: Sovyet yardımı
13 Türkistanlıların yardımı
14 Hind Müslümanlarının yardımı
15 Sunusi yardımı
16 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285810 Bu dersi alan öğrenci Milli Mücadelenin hangi şartlarda kazanıldığını,
2 1285811 Milli Mücadele ve bağımsızlık için fakirlik ve yoksunluğun bahane olmayacağını
3 1285812 Türkiye'nin karagün dostlarını
4 1285813 İstiklalin kıymetini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 3 3 4 4 3
2 4 3 4 3 3 3 4 4 3
3 4 4 4 4 3 3 4 4 3
4 4 3 4 4 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek