Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR626 Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tek Parti Döneni Türk Dış Politikası yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya ile uyum ve tanınma sorunlarının yaşandığı bir dönemin dış ilişkilerini anlatması açısından önemlidir. Dolayısıyla T.C. nin Dış Politikası, bu politikanın nasıl belirlendiği, rejim üzerinde dış aktörlerin ve dünya konjonktürünün etkileri bu dersin öğrencilere kazandıracağı temel bilgilerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Önder Duman

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baskın Oran, Türk Dış Politikası Heyet, Olaylarla Türk Dış Politikası, Kamuran Gürün, Savaşan Dünya ,, ,, , Türk Sovyet İlişkileri Gothard Yaeschke, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri Cemil Koçak, Türk Alman İlişkileri M. Gönlübol, C. Sar, Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası İ. Soysal, Türk Fransız İlişkileri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

-Milli Mücadele'de dış konjonktür -Savaşan taraflar ve Türkiye -Türk İngiliz ilişkileri -Türk- Fransız ilişkileri -Türk İtalyan ilişkileri -Türk-Sovyet İlişkileri -Türk-Ermeni ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
49 Performans 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
36 Rapor 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Milli Mücadele'de dış konjonktür ve Türkiye'nin I. Dünya harbinden miras aldığı harici dış sorunlar. Okuma tartışma
2 Türk Dış politikasının önündeki tanınma engelleri ,,
3 Sevr ve Lozan olguları çerçevesinde harici manzara ,,
4 Lozan'ın getirdiği durum ,,
5 Türk Sovyet ilişkileri ,,
6 Türk İngiliz İlişkileri, Musul, Petrol ve Sınır meselesi ,,
7 Türk Fransız ilişkileri ve Hatay Sorunu ,,
8 Türk İtalyan İlişkileri ,,
9 Arasınav Yazılı ve değerlendirme ödevi
10 Türkiye'nin komşularıyla ilişkileri I Balkanlar Okuma ve tartışma
11 Türkiye'nin komşularıyla ilişkileri II Arap Ülkeleri ,,
12 Türkiye'nin komşularıyla ilişkileri III İran ve Pakistan ,,
13 Türk ABD ilişkileri ,,
14 Türkiye'nin Diğer ülkelerle ilişkileri ve genel dış politikası ,,
15 Değerlendirme ve sonraki yıllara miras kalan harici politik durum ,,
16 Final Sınavı Yazılı ve değerlendirme ödevi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200043 Bu dersi alan öğrenci Milli Mücadele ve Tek Parti Döneminde Türkiye'nin karşılaştığı harici olguları ve dış dünyayı bütün özellikleriyle kavrayıp değerlendirebilir.
2 1200094 Türkiye'nin tanınma sorununun önündeki engelleri daha sağlıklı değerlendirebilir.
3 1200150 Dış politikanın başarısızlıkları konusunda haklı ve haksız değerlendirmeleri birbirinden ayırabilir.
4 1200160 Dış politika ile ilgili sorunların hukuki, tarihi, iktisadi bağlamlar çerçevesinde değerlenirmesini yapabilir.
5 1200208 Gereken alanlarda başkalarına, özellikle hariciyeci ve politikacılara danışmanlık yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 3 3 4 3
2 4 3 3 3 4 3 3 4 3
3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
4 4 3 3 3 4 3 3 4 3
5 4 3 3 3 4 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek