Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR628 Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Siyasal Hayatı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Cumhuriyet dönemi Türk siyasal hayatını etkileyen gelişmeler ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Bünyamin Kocaoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Mete Tunçay, Türkiyede Tek Parti Yönetiminin Kurulması. -Hakan Özoğlu, Cumhuriyetin Kuruluşunda İktidar Kavgası, -E. Zurcher, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası -Ahmet Yeşil, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası -Hakkı Uyar, Cumhuriet Halk Fırkası -Çağatay Okutan, Tek Parti Döneminde Azınlık Politikaları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cumhuriyetin ilanı ve sonrası siyasal gelişmeler ve Atatürk dönemi modernleşme hareketleri ve siyasal hayattaki yeri, Cumhuriyet dönemi siyasi partiler ve çok partili hayata geçiş denemeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cumhuriyetin İlanını hazırlayan süreç
2 Cumhuriyetin İlanı ve tepkiler
3 İstanbul İstiklal Mahkemelerinin kurulması ve çalışmaları
4 Hilafetin kaldırılışı ve tepkiler
5 1924 Anayasası tartışmaları
6 İsmet Paşa hükümeti ve muhalefetin doğuşu
7 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kurulması
8 Cumhuriyet Halk Fırkasının Örgütlenişi
9 Arasınav
10 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve CHF
11 Cumhuriyetin ilanı sonrasında iç isyanlar ve şeyh sait olayı
12 Takriri sükun dönemi ve uygulamaları
13 Atatürk dönemi modernleşme çabaları ve toplumsal tepkiler
14 Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve genel değerlendirme
15 final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194040 Cumhuriyetin ilanı hakkında bilgi sahibi olur
2 1194240 Cumhuriyetin ilanı sonrasındaki siyasal gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 3 3 4 3
2 5 4 3 4 3 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek