Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR633 Avrupa Sosyal Tarihi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Avrupa sosyal yapısının incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Özlem GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Feodal Toplum, March Bloch “Ortaçağ Avrupa`sında Kadın”, Özlem Genç “Kara Ölüm: 1348 Veba Salgını ve Ortaçağ Avrupa`sına Etkileri ”, Özlem Genç A Companion to The Roman Empire, David S. Potter The Later Roman Empire, Averil Cameron

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Feodalizm, aile yapısı, veba salgını

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 10 8 80
10 Tartışma 5 8 40
11 Soru-Yanıt 7 1 7
24 Seminer 5 8 40
48 Sözlü Sınav 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa kökeni ve coğrafyası 1.pdf
2 Roma İmparatorluğu ve Franklar 2.pdf
3 Feodalizm feo.pdf
4 Sosyal hayat içinde kilise Clovis_Doneminde_Din_ve_Siyaset.pdf.pdf
5 Manastır hayatı manastır hayatı.pdf
6 Aile yapısı çocuk.pdf
7 Ortaçağ Avrupa`sında kadın Ortacag_Avrupasinda_Kadin_Ortacagda_Kad.pdf
8 Ortaçağ Avrupa`sında kadın Ortacag_Avrupasinda_Kadin_Ortacagda_Kad.pdf
9 Ara sınav
10 Nüfus yapısı nüfus.pdf
11 Soylular ve burjuvazi 13.pdf
12 Veba salgını ve etkileri veba.pdf
13 Veba salgınının sonuçları veba.pdf
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239927 Avrupa kökenini ve coğrafyasını tarif edebilme
2 1239928 Feodalizmi yorumlayabilme
3 1239929 Kilise ve manastır hayatını yorumlayabilme
4 1239930 Ortaçağ aile yapısını kavrayabilme
5 1239931 Veba salgınının etkilerini özetleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
4 4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek