Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR637 Eski Çağ Tarihinin Kaynakları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Eskiçağ tarihi açısından kaynak değeri taşıyan yazılı ve yazısız ter türlü bulgunun incelenmesi, Yazının doğuşu, çivi yazılı kaynaklar, arşivlerin incelenmesi, Antik yazarlar ve eserlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi. Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arrianus’un Karadeniz Seyahati, Çev.: Murat Arslan, İstanbul 2005. Herodot, Historia, Çev.: Müntekip Ökmen, İstanbul, 2014. Hesiodos Eseri ve Kaynakları, Çev.: Sebahattin Eyüboğlu – Azra Erhat, Ankara 1991. Ksenophon, Anabasis, Çev.: Tanju Gökçöl, İstanbul 2010. Strabon, Geographika, Çev.: Adnan Pekman, İstanbul 2012. YILDIZ, Nuray, Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu, TTK Yayınları, Ankara 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eskiçağ tarihi açısından kaynak değeri taşıyan tüm yazılı ve arkeolojik bulgular irdelenerek antik yazarların eserleri üzerine incelemeler yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 13 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kazı ve Yüzey Araştırmaları
2 Arkeolojik Bulgular
3 Yazının icadı, ilk yazı türleri
4 Anadolu’ya yazının gelmesi ve Kültepe Arşivi
5 Mezopotamya ve Mısır Arşivleri
6 Antik Kaynaklar
7 Herodotos ve Eseri
8 Strabon ve Eseri
9 Ksenophon ve Eseri
10 Hesiodos ve Eseri
11 Hippokrates ve Eseri
12 Homeros ve Eserleri
13 Arrianus ve Eserleri
14 Titus Livius ve Eserleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267744 Eskiçağ tarihi için kaynak değeri taşıyan arkeolojik malzemeyi anlayabilme.
2 1267745 Yazı türleri hakkında bilgi sahibi olma.
3 1267746 Anadolu ve Mezopotamya’daki çivi yazılı tablet arşivleri ve bu arşivlerde bulunan metinlerin muhtevaları hakkında bilgi sahibi olma.
4 1267747 Antik dönem yazarları ve eserleri hakkında bilgi sahibi olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 5 4 4 4 5
2 4 5 5 4 4 4 4 5 4
3 5 5 4 4 5 4 5 3 5
4 5 3 5 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek