Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAR640 Eski Anadolu'da Kültürel Hayat 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Eskiçağ Anadolu’sunda meydana getirilen muhtelif kültürleri, kronolojik sırayı takip ederek, kaynakların ışığında gözler önüne sermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKURGAL , Ekrem, Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 2000. AKURGAL, Ekrem, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 2007. EYUBOĞLU, İsmet Zeki, Anadolu Uygarlığı, İstanbul 1981. KINAL Füruzan, Eski Anadolu Tarihi, Ankara 1987. KUHRT, Amelie, Eskiçağ’da Yakındoğu, İstanbul, 2013. MEMİŞ, Ekrem, Eskiçağ Türkiye Tarihi, Konya 2007. ÜNAL, Ahmet, Hititler Devrinde Anadolu 1/2/3, İstanbul, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eskiçağ Anadolu Halklarının yarattığı kültürleri tanımamızı sağlar; Mevcut Anadolu kültürünün temellerinin eski halklar tarafından kurulduğuna dair ispatlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 13 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Anadolu Kültürü Araştırmalarına Toplu Bir Bakış Makale 1.pdf
2 Neolitik ve Kalkolitik Kültürler Döneminde Anadolu Makale 2.pdf
3 Eski Tunç Çağında Anadolu Kültürü Makale 3.pdf
4 Orta Tunç Çağında Anadolu Kültürü Makale 4.pdf
5 Yeni Tunç Çağında Anadolu Kültürü Makale 5.pdf
6 Hitit Kültürü Makale 6.pdf
7 Geç Hitit Şehir Devletleri Zamanında Anadolu Kültürü Makale 7.pdf
8 Anadolu’da Demir Çağı Kültürleri Makale 8.pdf
9 Ara Sınav
10 Komşu Kültürlerin Anadolu Kültürü Üzerindeki Etkisi Makale 10.PDF
11 Anadolu Kavimlerinde Sosyal ve Dini Hayat Makale 11.pdf
12 Anadolu Kavimlerinde Ekonomik Hayat Makale 12.pdf
13 Anadolu Kavimlerinde Ölü Gömme Adetleri Makale 13.pdf
14 Anadolu Medeniyetlerinin Kültür Mirası Makale 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282384 Eskiçağ Anadolu’sundaki yerel halkların kültürleri hakkında bilgi sahibi olma.
2 1282385 Eskiçağ Anadolu kültüründeki dış kaynaklı kültürel etkiler hakkında bilgi sahibi olma.
3 1282386 Eskiçağ Anadolu medeniyetlerinin insanlık tarihine kazandırdıkları hakkında bilgiler edinme.
4 1282387 Eskiçağ Anadolu medeniyetlerinin kültürel mirası hakkında daha bilinçli hale gelme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67579 Tarihi olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilen, tarihi bir temelden kaynaklanan günlük sorunlara tarihi açıdan bakabilen ve tarihi çıkarımlarda bulunabilen, sürekli kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşabilen eğitim kurumlarında öğretmen, kamu ve özel kurumlarda araştırmacı olarak görev alabilecek becerileri kazanmasına yardım etmek
2 68568 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
3 67580 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yürütebilir
4 67584 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
5 67581 Toplumunun ve insanlığın geçmiş kurumları ve zihniyetlerinin günümüze etkisi hakkında fikir yrütebilir
6 67583 Tarih bilgisi ile diğer alanlarda mukayeseler yapma, danışmanlık yapma ve topluma katkı sağlama yetisi
7 67582 İlgi alanına giren konuların nasıl araştırılacağı, araştırma alanının sınır ve kapsamı, zaman ve mekan gibi sınırlılıkları belirleyebilir.
8 68569 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
9 68570 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 5 4 4 5
2 4 5 4 5 4 4 5 5 5
3 5 4 5 4 5 5 4 4 4
4 5 5 5 4 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek