Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB601 Kur'an Tarihi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Tefsir İlim Dalı’nda Yüksek Lisans yapan öğrencilerin Kur’ân Tarihi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sacit KURT

Ön Koşul Dersleri

Kur’ân Tarihi hakkında genel bir bilgi sahibi olmak.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmail Hakkı (İzmirli), Tarih-i Kur'an Musa Carullah Bigiyef, Kur’an ve Mushaflar Tarihi Hadiye Ünsal-Mustafa Öztürk, Kur’an Tarihi Muhsin Demirci, Kur’an Tarihi Muhammed Hamidullah, Kur'an-ı Kerim Tarihi Suyuti, İtkan Muhammed Mustafa el-A'zami, Kur'an Tarihi Zeynel Abidin Aydın, Kur’an’ın Metinleşme Tarihi Naif Yaşar, Oryantalistlere Göre Kur’an’ın Kaynağı ve Metinleşmesi Theodor Nöldeke, Kur'an Tarihi Abdullah b. Ebi Davud, Kitabü'l-Mesahif - Kur'an'ın Kitaplaşması

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Kur’ân Tarihi inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 80
29 Bireysel Çalışma 11 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 1 21
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 11 10 110

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş dersi
2 Kur'an tarihine dair genel bilgiler KUR’AN-I KERÎM’İN CEM’İ.pptx
3 Muhammed Hamidullah ve Kur'an Tarihi
4 Muhsin Demirci ve Kur'an Tarihi
5 İsmail Hakkı İzmirli ve Tarih-i Kur'an'ı
6 Theodor Nöldeke ve Kur'an Tarihi
7 İbn Ebî Dâvud ve Kitabu'l-Mesâhif
8 Mezhebî, İlhâdî, İlmî Tefsirler.
9 Naif Yaşar ve Kitabı "Oryantalistlere Göre Kur’an’ın Kaynağı ve Metinleşmesi"
10 Zeynel Abidin Aydın ve Kitabı "Kur’an’ın Metinleşme Tarihi"
11 Musa Carullah Bigiyef ve "Kur’an ve Mushaflar Tarihi"
12 Mustafa Öztürk-Hadiye Ünsal ve "Kur'an Tarihi"
13 Muhammed Mustafa el-A'zami ve "Kur'an Tarihi"
14 Genel Değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1159970 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 1162244 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme.
3 1159062 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 4 4 3 3 5 5 3
2 5 4 5 3 4 4 3 3 3 5 3
3 5 4 5 3 4 4 3 3 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek