Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB602 Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Tefsir İlim Dalındı Yüksek Lisans yapan öğrencilerin Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yaşar KURT

Ön Koşul Dersleri

Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri hakkında genel bir bilgi sahibi olmak.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara 1983. Ömer nasuhi bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, İstanbul 1973. Süleyman b. Salih Karavi, el-Beyân fî ulumi'l-Kur'ân maa medhal fî usuli't-tefsir ve mesadiruhu, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 100 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 15 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nasih-mensuh
2 Muhkem-müteşabih
3 el-Hurufu’l-mukattaa
4 Fevatihü’s-süver
5 Garibü’l-Kur’an
6 Tefsir –te’vil
7 Rivayet tefsiri
8 Dirayet tefsiri
9 İşari tefsir
10 Mezhebî tefsir
11 İlhâdî Tefsir
12 İctimai-edebi tefsir
13 İlmî Tefsir
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1169665 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 1173582 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 1182401 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
4 1186534 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
5 1191201 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
6 1193753 Alana ait sorunları tespit edebilme.
7 1183817 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme.
8 1186101 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
9 1186103 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme.
10 1190354 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
11 1191538 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 1171341 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve 12 değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde davranabilme.
13 1189635 Alanında kullanılan din dilini, buna ait kavramları ve geliştirilen özgün yöntemleri farklılıklarıyla birlikte kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 2
4 2
5 3
6 3
7 3
8 3
9 3
10 3
11 3
12 3
13 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek