Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB602 Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Tefsir İlim Dalındı Yüksek Lisans yapan öğrencilerin Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yaşar KURT

Ön Koşul Dersleri

Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri hakkında genel bir bilgi sahibi olmak.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara 1983. Ömer nasuhi bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, İstanbul 1973. Süleyman b. Salih Karavi, el-Beyân fî ulumi'l-Kur'ân maa medhal fî usuli't-tefsir ve mesadiruhu, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Tefsirle İlgili Temel Kavramlar ve Tefsir Yöntemleri inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 100 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 15 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nasih-mensuh
2 Muhkem-müteşabih
3 el-Hurufu’l-mukattaa
4 Fevatihü’s-süver
5 Garibü’l-Kur’an
6 Tefsir –te’vil
7 Rivayet tefsiri
8 Dirayet tefsiri
9 İşari tefsir
10 Mezhebî tefsir
11 İlhâdî Tefsir
12 İctimai-edebi tefsir
13 İlmî Tefsir
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1397905 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 1401596 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 1409916 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
4 1413794 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
5 1418184 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
6 1420594 Alana ait sorunları tespit edebilme.
7 1411238 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme.
8 1413386 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
9 1413388 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme.
10 1417395 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
11 1418511 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 1399488 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve 12 değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde davranabilme.
13 1416720 Alanında kullanılan din dilini, buna ait kavramları ve geliştirilen özgün yöntemleri farklılıklarıyla birlikte kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 2
4 2
5 3
6 3
7 3
8 3
9 3
10 3
11 3
12 3
13 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek