Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB603 Kur'an'A Göre Ahlak Esasları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kur’an’da yer alan ahlak esasları hakkında yeterli düzeyde bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet OKUYAN, Doç. Dr. Mustafa KARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Kardâvî, Yusuf, el-Halal ve’l-Harâm fi’l-İslam, Kahire, 1412/1993. * Derveze, İzzet, ed-Düstûru’l-Kur’ânî ve’s-Sünnetü’n-Nebeviyye fî Şuûni’l-Hayât, Beyrut, 1401/1981. Mustafa KARA, Kur'ân ve Güzel Ahlâk, Üniversite Yayınları, Samsun 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kur’an’daki ahlaki esasların neler olduğunu detaylı bir biçimde ele almayı konu edinecek bu ders, Kur’ân bağlamında insanî ve ahlaki huy ve davranışların dayanağı olan ayetlerin yorumları üzerinde durmasının yanı sıra, ahlaki tutum ve davranışların kişilerin karakter yapıları üzerindeki olumlu yansımalarını ve toplumsal (sosyolojik) faydalarını da ele alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
27 Makale Yazma 1 60 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, önemi, amacı yöntemi ve kaynakları 1. HAFTA.pdf
2 Kur'ân'da Ahlâka Uygun Davranışlar - Fıtratı Korumak - Doğruluk 2. HAFTA.pdf
3 Kur'ân'da Ahlâka Uygun Davranışlar - Sevgi - Saygı 3. HAFTA.pdf
4 Kur'ân'da Ahlâka Uygun Davranışlar - Adalet 4. HAFTA.pdf
5 Kur'ân'da Ahlâka Uygun Davranışlar - Şükür - Yardımseverlik 5. HAFTA.pdf
6 Kur'ân'da Ahlâka Uygun Davranışlar - Güler Yüzlülük - Güzel Sözlülük 6. HAFTA.pdf
7 Kur'ân'da Ahlâka Uygun Davranışlar - Yetimlerle İlgilenmek - Misafirperverlik 7. HAFTA.pdf
8 Kur'ân'da Ahlâka Uygun Davranışlar - Sabır - Kanaat -Tevazu 8. HAFTA.pdf
9 Kur'ân'da Ahlâka Uygun Davranışlar - İffet - Af 9. HAFTA.pdf
10 Kur'ân'da Ahlâka Aykırı Tutum ve Davranışlar - Yalancılık - Hırsızlık 10. HAFTA.pdf
11 Kur'ân'da Ahlâka Aykırı Tutum ve Davranışlar - Gıybet - İftira 11. HAFTA.pdf
12 Kur'ân'da Ahlâka Aykırı Tutum ve Davranışlar - Faiz Alıp Vermek - Sû-i Zan - İstihza 12. HAFTA.pdf
13 Kur'ân'da Ahlâka Aykırı Tutum ve Davranışlar - Kopya Çekmek - Sesini Yükseltmek - Kıskançlık ve Haset 13. HAFTA.pdf
14 Genel değerlendirme 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1173976 Ahlak kavramı hakkında yeterli düzeyde bilgi elde eder.
2 1176560 Kur’an’daki ahlak esaslarının sosyolojik bağlantılarını kurar.
3 1153208 Ahlaki esaslara aykırı tutumların toplumsal zararları hakkında yeterli kanaate sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4
2 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek