Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB607 Son Asır Tefsir Çalışmaları ve Çeşitli Tefsir Ekolleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Tefsir İlim Dalı’nda Yüksek Lisans yapan öğrencilerin Son Asır Tefsir Çalışmaları ve Çeşitli Tefsir Ekolleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamakdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet OKUYAN, Doç. Dr. Mustafa KARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, Bulak, 1301. * Bayraklı, Bayraktar, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân Tefsîri, Bayraklı Yayınları, İstanbul, 2006. * Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, İstanbul, 1307. * Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul, 1935. * İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, TDV Yayınları, Ankara 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Son Asır Tefsir Çalışmaları ve Çeşitli Tefsir Ekolleri inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
27 Makale Yazma 1 60 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kur’ân Tefsirine Duyulan İhtiyaç. Yok Yok Kur'ân tefsirine duyulan ihtiyaç.pdf
2 Tefsir ve Te’vil Kelimelerinin Anlamı. Yok Yok Tefsir, te'vil,tercüme ve meâl kavramları.pdf
3 Tefsir ve Terceme Arasındaki Farklar. Yok Yok Tefsir, te'vil,tercüme ve meâl kavramları.pdf
4 Kur’ân’ın Batı ve Doğu Dilerindeki Tercemeleri. Yok Yok Kur'ân tercümeleri.pdf
5 Kur’ân Tefsirinde İhtilaf Sebepleri. Yok Yok Tefsirde ihtilaf sebepleri.pdf
6 Tefsir Çeşitleri. Yok Yok Tefsir çeşitleri.pdf
7 Ara sınav
8 Son Asır Tefsir Çalışmaları -I- Yok Yok Son asır tefsir çalışmaları.pdf
9 Son Asır Tefsir Çalışmaları -II- Yok Yok Son asır tefsir çalışmaları.pdf
10 Mezhebî Tefsirler. Yok Yok Mezhebî tefsirler.pdf
11 İlhâdî Tefsirler. Yok Yok İlhâdî tefsirler.pdf
12 İlmî Tefsirler. Yok Yok İlmî tefsirler.pdf
13 İçtimâî Tefsirler. Yok Yok İctimâî tefsirler.pdf
14 Genel Değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1176403 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 1122020 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
3 1138492 Alana ait sorunları tespit edebilme.
4 1159223 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 2 5
2 3 3 4 4 5 3 4 5 5 4 4 3
3 4 4 5 4 4 4 2 4 5 5 5 4
4 4 5 3 3 3 5 4 4 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek