Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB608 Kur'an'A Göre Helaller ve Haramlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kur’an’da yer alan helaller ve haramlar konusunda yeterli düzeyde bilgi vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yaşar KURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Hayreddin Karaman, Helaller ve Haramlar, İz Yayıncılık, İstanbul 1979. * Kur'an'ı Kerim, tefsir ve ahkam tefsirleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kur’an-ı Kerim’deki helal ve haram kapsamına giren hükümlerin neler olduğunun detaylı bir biçimde ele alınacağı bu ders, insan yaşantısı açısından haram olan davranışların hangi sebeplerle yasaklandığının dini ve ilmi gerekçelerini ortaya koymasının yanı sıra söz konusu bu hükümlerin neden değiştirilemeyeceğini de konu edinir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 100 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Helal ve Haram Kavramları Hayreddin Karaman, Helaller ve Haramlar, İz Yayıncılık, İstanbul 1979, s. 14.
2 Helal ve Haramla İlgili Genel Kurallar Karaman, s. 21.
3 Kur'ân'da Haram Kılınan Yiyecekler Karaman, s. 31.
4 Kur'ân'da Haram Kılınan İçecekler Karaman, s. 43.
5 Haram Kılınan Uyuşturucu Maddeler Karaman, s. 45.
6 İçki, Sigara ve Benzerleri Maide 90. ayet ve İçki ile ilgili diğer ayetler
7 Kur’an’da Örtünme/Tesettür İle İlgili Hükümler Nur, 24/31.
8 Kur'ân ve Sünnet'te Aile Hayatı Karaman, s. 101.
9 Evlilik Nisa, 4/23.
10 Kur'ân'da Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Karaman, s. 109.
11 İnanç ve Adetlerle İlgili Haramlar Karaman, s. 115.
12 Kumar Kapsamına Giren Haramlar Bakara, 2/219.
13 Riba (faiz) Bakara, 2/275-278.
14 Haramdan Temizlenmek Karaman, s. 157.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1395629 Helal ve haram kavramları hakkında yeterli düzeyde bilgi elde eder.
2 1378230 Kur’an’daki haramların yasaklanma gerekçeleri hakkında nitelikli birikime sahip olur.
3 1403364 Kur’an’daki haramların insan sağlığına olumsuz etkileri hakkında bilimsel verilerle ilişki kurar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek