Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB612 Kur'Ân Kıssalarını Anlama 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Tefsir İlim Dalı’nda Yüksek Lisans yapan öğrencilerin Kur’ân Kıssaları hakkında Kur’ân’ın maksadına uygun bilgi sahibi olmalarını sağlamakdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet OKUYAN, Doç. Dr. Mustafa KARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Ateş, Süleyman, Kur’ân’da Peygamberler Tarihi, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul, 2004. * Bayraklı, Bayraktar, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân Tefsîri, Bayraklı Yayınları, İstanbul, 2006. * Köksal, Mustafa Asım, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2004. * Okuyan, Mehmet, Kur’ân’da Vücûh ve Nezâir –Çok Anlamlı Kelimeler ve Edatlar-, Etüt Yayınları, Samsun, 2007. * Şengül, İdris, Kur’ân Kıssaları Üzerine, Işık Yayınları, İzmir, 1994. * Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Gizemli Bir Yolculuğun Kıssası”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sy. 13, İstanbul, Haziran-2004. * Mustafa Kara, Bireysel ve Toplumsal Açıdan Kur'ân Kıssaları, Üniversite Yayınları, Samsun 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Kur’ân kıssaları ve kıssaların Kur’ân’da yer alma gerekçeleri inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
27 Makale Yazma 1 60 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kıssa Kavramı. 1. HAFTA.pdf
2 Kıssa Kavramıyla İlişkili Kavramlar. 2. HAFTA.pdf
3 Kıssa Çeşitleri. 3. HAFTA.pdf
4 Kur’ân’da Yer Alan Kıssalar. 4. HAFTA.pdf
5 Kıssaların Temel Özellikleri. 5. HAFTA.pdf
6 Kıssaların Kaynağı. 6. HAFTA.pdf
7 Kıssaların Tarihi Gerçeklik Değeri. 7. HAFTA.pdf
8 Kıssa-Hikaye İlişkisi. 8. HAFTA.pdf
9 Kıssa-Mitoloji İlişkisi. 9. HAFTA.pdf
10 Kıssa-Âyet İlişkisi. 10. HAFTA.pdf
11 Kur’ân Kıssalarının Genel Amaçları. 11. HAFTA.pdf
12 Kur’ân Kıssalarının Hz. Peygambere Yönelik Amaçları. 12. HAFTA.pdf
13 Kur’ân Kıssalarının Mü’minlere Yönelik Amaçları. 13. HAFTA.pdf
14 Genel Değerlendirme. 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1387227 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 1394684 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
3 1373310 Alana ait sorunları tespit edebilme.
4 1388109 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
5 1394472 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5
3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4
4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek