Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB612 Kur'Ân Kıssalarını Anlama 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Tefsir İlim Dalı’nda Yüksek Lisans yapan öğrencilerin Kur’ân Kıssaları hakkında Kur’ân’ın maksadına uygun bilgi sahibi olmalarını sağlamakdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet OKUYAN, Doç. Dr. Mustafa KARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Ateş, Süleyman, Kur’ân’da Peygamberler Tarihi, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul, 2004. * Bayraklı, Bayraktar, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’ân Tefsîri, Bayraklı Yayınları, İstanbul, 2006. * Köksal, Mustafa Asım, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2004. * Okuyan, Mehmet, Kur’ân’da Vücûh ve Nezâir –Çok Anlamlı Kelimeler ve Edatlar-, Etüt Yayınları, Samsun, 2007. * Şengül, İdris, Kur’ân Kıssaları Üzerine, Işık Yayınları, İzmir, 1994. * Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Gizemli Bir Yolculuğun Kıssası”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sy. 13, İstanbul, Haziran-2004. * Mustafa Kara, Bireysel ve Toplumsal Açıdan Kur'ân Kıssaları, Üniversite Yayınları, Samsun 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Kur’ân kıssaları ve kıssaların Kur’ân’da yer alma gerekçeleri inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
27 Makale Yazma 1 60 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kıssa Kavramı. 1. HAFTA.pdf
2 Kıssa Kavramıyla İlişkili Kavramlar. 2. HAFTA.pdf
3 Kıssa Çeşitleri. 3. HAFTA.pdf
4 Kur’ân’da Yer Alan Kıssalar. 4. HAFTA.pdf
5 Kıssaların Temel Özellikleri. 5. HAFTA.pdf
6 Kıssaların Kaynağı. 6. HAFTA.pdf
7 Kıssaların Tarihi Gerçeklik Değeri. 7. HAFTA.pdf
8 Kıssa-Hikaye İlişkisi. 8. HAFTA.pdf
9 Kıssa-Mitoloji İlişkisi. 9. HAFTA.pdf
10 Kıssa-Âyet İlişkisi. 10. HAFTA.pdf
11 Kur’ân Kıssalarının Genel Amaçları. 11. HAFTA.pdf
12 Kur’ân Kıssalarının Hz. Peygambere Yönelik Amaçları. 12. HAFTA.pdf
13 Kur’ân Kıssalarının Mü’minlere Yönelik Amaçları. 13. HAFTA.pdf
14 Genel Değerlendirme. 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1158409 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 1166252 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
3 1143885 Alana ait sorunları tespit edebilme.
4 1159338 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
5 1166027 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
2 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5
3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4
4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek