Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB621 Modern Dönem Hadis Çalışmaları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Lisans öğrencisine Modern dönemde Türkiye’de Hadis Alanında yapılan çalışmalar ve tarihi seyri hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, Prof. Dr. Osman GÜNER, Yrd. Doç. Dr. Muhittin DÜZENLİ, Yrd. Doç. Dr. Salih KESGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İbrahim Hatiboğlu, Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, Hadisevi, 2004. İbrahim Hatiboğlu, İslam Dünyasının Çağdaşlaşma Dönemi, Hadisevi, 2004. MAKALELER / ARTICLES Ünal, Yavuz, Cumhuriyet Dönemindeki Hadis Çalışmalarının Serencamı, İslamî İlimler Dergisi, 2007, cilt: II, sayı: 2, s. 229-248 Hansu, Hüseyin, Babanzâde Ahmet Naim ve Türkiye’de Hadis Çalışmalarının Yeniden Başlaması, İslâmî Araştırmalar, 1997, cilt: X, sayı: 1-2-3, s. 178-18 Ahatlı, Erdinç, Türkiye’de Hadisi Anlama Çalışmaları: Ahmed Davudoğlu ve +Müslim Şerhi++ Örneği, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 1, s. 73-89

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadise İlişkin Modern Dönem Tartışmalar Hind Alt Kıtası Hadis Tartışmaları Hind Alt Kıtası Hadis Tartışmaları Hind Alt Kıtası Hadis Tartışmaları Mısır’da Hadis Tartışmaları Mısır’da Hadis Tartışmaları Türkiye’de Hadis Tartışmaları Türkiye’de Hadis Tartışmaları Türkiye’deki Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri Ahmed Naim ARA SINAV İzmirli İsmail Hakkı Ahmed Davudoğlu FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hadise İlişkin Modern Dönem Tartışmalar
2 Hind Alt Kıtası Hadis Tartışmaları
3 Hind Alt Kıtası Hadis Tartışmaları
4 Hind Alt Kıtası Hadis Tartışmaları
5 Mısır’da Hadis Tartışmaları
6 Mısır’da Hadis Tartışmaları
7 Türkiye’de Hadis Tartışmaları
8 Türkiye’de Hadis Tartışmaları
9 Türkiye’deki Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri
10 Ahmed Naim
11 ARA SINAV
12 İzmirli İsmail Hakkı
13 Ahmed Davudoğlu
14 FİNAL SINAVI
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79485 1380258 Başlangıçtan günümüze kadar Türkiye´de, İslam dünyasının diğer yerlerinde, Hint Alt Kıtası´nda ve Batı´da yapılan hadis çalışmalarını tanır.
79486 1392295 Hadis çalışmalarının hem aynı bölgenin kendi içinde hem de bölgeler arası farklılıklarını karşılaştırır.
79487 1393035 Modern dönemde hadis alanında yaptığı çalışmalarla ön plana çıkmış âlimleri ayırt eder.
79488 1398128 Oryantalistlerin çalışmalarını ve İslam dünyasındaki etkilerini değerlendirir.
79489 1377210 Âlimlerin hadis ve sünneti değerlendirmelerindeki temel bakışlarını kavrar.
120978 1416226 İslam dünyasındaki farklı ilim geleneklerinin hadis karşısındaki tutumlarını analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,