Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB623 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste yüksek lisans öğrencilerine hadisleri anlama ve değerlendirmede dikkate alınması gereken kriterler gösterilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL, Prof. Dr. Osman GÜNER, Yrd. Doç. Dr. Muhittin DÜZENLİ, Yrd. Doç. Dr. Salih KESGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR / BOOKS Yavuz Ünal, Hadis Geleneğinde Metin Bilinci, Samsun, 2008. Kardavi, Yusuf, Sünneti Anlamada Yöntem, Çev.: Bünyamin Erul, Rey Yay., Görmez, Mehmet, Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, TDV Yay., 2. Baskı, Ankara, 2000. Ayhan Tekineş, Hadisleri Anlama Problemleri, İst., 2002. Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ank., 1999. Selahattin Polat, Hadis Araştırmaları, İnsan Yay., İstanbul,1997 MAKALELER / ARTİCLES Güner, Osman, Sünnetin Anlaşılması Sorunu, Diyanet İlmi Dergi, 1999, cilt: XXXV, sayı: 4, s. 57-72 Güner, Osman, Sünnetin anlaşılması sorunu, Diyanet İlmi Dergi, 2007, cilt: XLIII, sayı: 3, s. 81-96 Ünal, Yavuz , Gelenek-Sünnet İlişkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, sayı: 11, s. 79-96 Köktaş, Yavuz , Esbâbu Vurûdi’l-Hadîs İlmi: Kapsamı ve İçeriğine Yeni Bir Bakış, Usûl: İslâm Araştırmaları, 2005, sayı: 4, s. 131-156 Sakallı, Talat , Sünnet’in Bağlayıcılık Açısından Taksimi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1995, sayı: 2, s. 39-102 Erul, Bünyamin, Sahabenin Sünnete Bağlayıcılık Açısından Bakışları , İslâmî Araştırmalar, 1997, cilt: X, sayı: 1-2-3, s. 59-68 Köktaş, Yavuz , Hadîs Tariklerini Bir Arada Değerlendirmenin Faydaları Üzerine , Marife: Bilimsel Birikim, 2002, cilt: II, sayı: 1, s. 149-170 Özafşar, Mehmet Emin, Hadis/Sünnet ve Kültür, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu 2001., 2003, sayı: , s. 81-98 Ağırman, Cemal , Hadis Kaynaklarını Okuma Yöntemi ve Musanniflerin Dili, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: X, sayı: 2, s. 55-106 Uyar, Ahmet, Hadisleri/Sünneti Anlamada Farklı Yaklaşımlar (Ehl-i Hadis ve Ehl-i Re’y Ekolleri), Bilimname : Düşünce Platformu, 2004/2, cilt: II, sayı: 5, s. 29-44 Yıldırım, Ahmet , Hadisleri Anlamada İşârî Yorum, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/2, sayı: 13, s. 13-36 Tekineş, Ayhan, Hadisin Sübûtunu Tespitte “Kur’ân ile Karşılaştırma” Meselesi, İLAM Araştırma Dergisi, 1997, cilt: II, sayı: 2, s. 87-104. Çakın, Kâmil, Hadis’in Kur’an’a Arzı Meselesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993, cilt: XXXIV, sayı: , s. 237-262 Keleş, Ahmet Sünnet Vahiy İlişkisi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, cilt: I, sayı: , s. 151-194 Sıddîkî, M. Zübeyr, İslâm Hukûkunda Hadis’in Yeri, çeviren: M. Esad Kılıcer, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1964, cilt: XII, sayı: , s. 113-117 Hatiboğlu, Mehmed Said, İslâm’ın Doğru Anlaşılmasında ve Yaşanmasında Sünnetin Yeri, Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü -Sempozyum-, 11-12 Mayıs 2007, Meram/Konya, Konevi Kültür Merkezi, 2008, sayı: , s. 29-40 Topaloğlu, Nuri, Sünnetin İslâm'daki yeri, Diyanet İlmi Dergi, 2007, cilt: XLIII, sayı: 3, s. 7-16

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadis, Tanımı, Gelişim Süreci Anlama Kavramı Hadislerin Taksimi: Kaynağına Göre Hadislerin Taksimi: Sıhhat Durumuna Göre Hadislerin Taksimi: Ravi Sayısına Göre Hadisleri Anlamada Bütünlük Hadisleri Anlamada Tarihsel Bağlam Sünnet- Kültür (Gelenek) İlişkisi Hadis Kaynaklarındaki Rivayetlerin Değeri ve Müeyyidesi Hadis Kaynaklarının Otoritesi ARA SINAV Örnek Metinler Örnek Metinler FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hadis, Tanımı, Gelişim Süreci
2 Anlama Kavramı
3 Hadislerin Taksimi: Kaynağına Göre
4 Hadislerin Taksimi: Sıhhat Durumuna Göre
5 Hadislerin Taksimi: Ravi Sayısına Göre
6 Hadisleri Anlamada Bütünlük
7 Hadisleri Anlamada Tarihsel Bağlam
8 Sünnet- Kültür (Gelenek) İlişkisi
9 Hadis Kaynaklarındaki Rivayetlerin Değeri ve Müeyyidesi
10 Hadis Kaynaklarının Otoritesi
11 ARA SINAV
12 Örnek Metinler
13 Örnek Metinler
14 FİNAL SINAVI
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
79497 1398034 Hadisleri anlama ve değerlendirmede temel ilkeleri kavrar
79499 1397244 Hadisleri anlama ve değerlendirmede karşılaşılan sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini analiz yapabilme becerisi kazanır
79501 1403627 Hadislerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında tarih boyunca süregelen gelenekleri ve bunların temel özellik ve sorunlarını çözümleyebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,