Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB625 Hadis Yorumculuğu ve Tarihsel Süreci 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Y. Lisans öğrencisine tarih boyuca hadislerin yorumlanmasına yönelik yaklaşımları kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Ör. Üyesi Bekir ÖZÜDOĞRU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR / BOOKS Enbiya Yıldırım, Geleneksel Hadis Yorumculuğu, İstanbul, 2007. Görmez, Mehmet, Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, TDV Yay., 2. Baskı, Ankara, 2000. MAKALELER / ARTICLES Kahraman, Abdullah Fıkhî Hadislerin Doğru Anlaşılıp Yorumlanması Hususunda Bazı Esaslar, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, cilt: V, sayı: 2, s. 153-173 Köktaş, Yavuz Anlam ve Yorum İlişkisi Açısından Hadîs Metinlerinin Tahlili, Bilimname : Düşünce Platformu, 2003/3, cilt: I, sayı: 3, s. 105-131 Erul, Bünyamin, Hadislerin Anlaşılması Meselesi (İslâm Geleneğinde Hadisleri Farklı Okuma Biçimleri), Güncel Dinî Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı (Tebliğ ve Müzakereler), 02-06 Ekim 2002, 2004, sayı: , s. 95-114

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadis metinlerin tarihsel süreçteki yorumu, klasik hadis şerhleri ve günümüzde hadis şerh yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin-Yorum İlişkisi 0b. ders tanıtımı.doc
2 Sahabe Dönemi Hadis Yorumu
3 Tabiûn Dönemi Hadis Yorumu
4 Kûfe ve Medine Merkezli Hadis Yorumu
5 Sahih Hadis Merkezli Hadis Yorumu
6 Mezhep Merkezli Yorum Anlayışları
7 Şerh Literatürü ve Şerhlerden Örnekler
8 Şerh Literatürü ve Şerhlerden Örnekler
9 VİZE SINAVI
10 Şerh Literatürü ve Şerhlerden Örnekler
11 Şerh Literatürü ve Şerhlerden Örnekler
12 Selçuklu-Osmanlı Dönemi Hadis Yorumu
13 Akıl Merkezli Hadis Yorumu
14 Popüler Kültür Merkezli Hadis Yorumu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1416408 Hadislerin yorumlanmasına duyulan ihtiyacı kavrar
2 1416492 Hadis yorumunu etkileyen unsurları kavrar
3 1418940 Hadis yorumlarına dair klasik eserleri okuma ve anlama becerisi kazanır
4 1420018 Hadis yorumlarına dair klasik türleri analiz edebilme becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 4 5 4 3 4 3 4 5 5
2 2 3 3 4 4 5 5 4 4 3 5 5
3 2 2 3 4 5 5 5 5 4 3 3 3
4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek