Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB628 Günümüz Tasavvuf Akımları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, tarih boyunca müslüman toplumlarda ortaya çıkan sufi gelenekler ve derviş tiplerini tasvir etmeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uyar

Ön Koşul Dersleri

Tasavvuf düşüncesi hakkında genel bilgi sahibi olmak.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Süleyman Uludağ, Dört Kapı Kırk Eşik, İst. 2009. Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderilik, Ank. 1992. Ali Bolat, Melametilik, İst. 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müslüman toplumlarda ortaya çıkan sufi gelenekler ve derviş tipleri, Türk tasavvuf kültüründe oldukça etkisi bulunan melamet ve fütüvvet anlayışı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvufi akımların ortaya çıkışı https://islamansiklopedisi.org.tr/tarikat
OSMANLI DEVLETİNİN KURULUŞ DÖNEMİNDE DİNÎ ZÜMRELER (1299-1402).pdf
2 Tarikat kavramı https://islamansiklopedisi.org.tr/tarikat
tarikat ve tekke kavramlarına dair.pdf
3 Tarikatlerle ilgili unsurlar: İntisab-şeyh-mürid-tevbe-rabıta-zikr Tarikatlarda Müşterek Unsurlar.docx
4 İnsanların tasavvufa yönelme sebepleri Tasavvufi Yaşantıya Yönelmede Etkili Olan Sebepler.pdf
5 Sufilerin toplumun diğer kesimleri ile ilişkileri Osmanlı’da Sûfîlerin Farklı Toplum Kesimleriyle İlişki Tarzları.pdf
6 20. Yüzyıl tasavvuf araştırmacıları Modern Dönemde Tasavvuf Araştırmacıları.pdf
7 20. yüzyıl tasavvuf araştırmacıları https://islamansiklopedisi.org.tr/konuk-ahmet-avni
https://islamansiklopedisi.org.tr/schimmel-annemarie
https://islamansiklopedisi.org.tr/ismail-fenni-ertugrul
https://islamansiklopedisi.org.tr/ayni-mehmet-ali
https://islamansiklopedisi.org.tr/kam-omer-ferit
https://islamansiklopedisi.org.tr/tahirulmevlevi
https://islamansiklopedisi.org.tr/massignon-louis
8 20. yüzyılın başlarında tasavvuf dünyası Tasavvuf ve Tarikatların Modern Dünyadaki Durumu Hakkında Bazı Değerlendirmeler.pdf
9 20 yüzyılda bazı önemli isimler ve eserleri https://islamansiklopedisi.org.tr/kam-omer-ferit
https://islamansiklopedisi.org.tr/arama/?q=avni%20konuk&p=m
10 Nakşibendilik ve kolları NAKŞİBENDİYYE.pdf
11 Nakşibendilik ve kolları NAKŞİBENDİYYE.pdf
12 Mevlevilik storage/app/public/mehmet.uyar/116022
13 Bektaşilik- Alevilik https://islamansiklopedisi.org.tr/bektasilik
https://islamansiklopedisi.org.tr/haci-bektas-i-veli
https://islamansiklopedisi.org.tr/alevi
14 20. Yüzyılda kadın sufiler http://isamveri.org/pdfdrg/D00198/1997_7/1997_7_KUCUKH.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D094885/2012/2012_ULUDAGS.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512152 Müslüman toplumlarda ortaya çıkan sufi gelenekler ve derviş tiplerini tanımak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 2 2 3 4 5 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek