Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB629 Metinlerle Osmanlı Tasavvufu 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Osmanlı döneminde kaleme alınmış tasavvuf metinlerinin kaynakları hakkında bilgi sahibi olmak, Osmanlı tasavvuf metinlerinden örnek metinler okumak, Osmanlı tasavvuf düşüncesinin temel yaklaşımlarını kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. Muammer Cengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa Kara, Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar, Bursa, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Tasavvuf Düşüncesinin Kaynakları Hakkındaki Literatür Osmanlı Tasavvuf Düşüncesinin Temel Parametreleri Osmanlı Tasavvuf Düşücesini Yansıtan Örnek Metinler (Yüzyıllara Göre )

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 15 5 75
27 Makale Yazma 1 10 10
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Tasavvuf Düşüncesinin Kaynakları storage/app/public/muammer.cengiz/116024
Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesinin Kaynkaları.pdf
2 Osmanlı Tasavvuf Düşüncesinin Temel Konuları Osmanlı Toplumunu Besleyen Türkçe Eserler.pdf
http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
3 Osmanlı Döneminde Kaleme Alınan Tasavvuf Literatürünin Tasnif Biçimi Minhacın Kaynakları.pdf
http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
4 Osmanlıda Popüler Tasavvuf Metinleri http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
5 Osmanlıda Miftahü'l-Gayb Şerhçiliği http://isamveri.org/pdfdrg/D01956/2017_1/2017_1_GURERB.pdf
6 Osmanlıda Füsusu'l-Hikem Şerhçiliği https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/13/C13004753.pdf
7 Osmanlıda Mesnevi Şerhçiliği http://isamveri.org/pdfdrg/D01712/2010_23/2010_23_CEYHANS.pdf
8 Osmanlıda Tasavvufi Şiir Şerhçiliği Şerh ve Haşiye İsmail Kara.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D205193/2011/2011_KARAI.pdf
9 Mizanü'l-Hak Etrâfında Osmanlıda Tasavvufi Tartışmalar Katip Çelebi Mizanul Hak.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D271840/2018/2018_BASERHB.pdf
10 Osmanlı'da Tarikat Adab ve Erkanına Dair Metinler Adabül Mürid.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/adabul-murid
11 Osmanlıda Menakıbname Metinleri Menakıbname.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/menakibname
12 Osmanlı'da Tasavvuf Sahasında Yapılan Tercüme, Şerh Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme Şerh ve Telif.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D271840/2018/2018_DEMIRLIE.pdf
13 Ahmed İlahi'nin Tasavvuf-Nâmesi Üzerinden Metin Okuma İlahi.pdf
storage/app/public/muammer.cengiz/116024
14 İsmail Ankaravi'nin Minhacü'l-Fukarası Üzerinden Metin Okuma Ankaravi Cihad Bahsi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1336632 Osmanlı Tasavvuf Düşüncesini Temel Kaynaklarını Tanır
2 1336633 Osmanlı Tasavvuf Metinleri Hakkındaki Litartür Hakkında Bilgi Sahibi Olur
3 1336634 Osmanlı Tasavvuf Metinlerini Matbu Düzeyde Okuma Becerisi Kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4
2 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5
3 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek