Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB635 İslam Hukuk Metodolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam hukuku ekollerinde üretilen görüşler kaynaklık eden delilleri ana hatlarıyla kavratma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Muhsin Koçak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Abdülkerim Zeydan, el-Veciz fi usuli’l-fıkh Zekiyyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları (Çev. İ. Kafi Dönmez) M. Ebu Zehra, Usulü’l-Fıkh Fahrettin Atar, Fıkıh usulü

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukuk metodoljisinin deliller bölümü ana hatlarıyla ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanım ve önemi
2 Metotları ve meşhur eserler
3 Hüküm ve kısımları
4 Deliller: asli deliller-Kitab
5 Sünnet
6 İcma
7 Kıyas
8 Ara Sınav
9 Fer’î deliller: istihsan, mesalih-i mürsele
10 Örf, sedd-i zerayi
11 Şer’u men kablena, istishab
12 Hüküm istinbat kaideleri
13 İçtihat ve taklit
14 Nasih- mensuh ve fıkıhtaki yeri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55003 1390512 İslam hukukunda takip edilen içtihat yöntemlerine vakıf olabilme
55004 1382636 Derste aldığı teorik bilgiyi araştırmalarında kullanabilme
55005 1389488 Ana kaynakları hukuki açıdan anlar ve yorumlayabilme
55006 1392927 Akli delilleri yerli yerince kullanabilme
55007 1410806 İslam hukuk metodolojisini kavrayabilme
55008 1376008 Bilimsel yöntemlerle yazı yazabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,