Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB636 Mukayeseli İslam Şahıs Hukuku 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam şahıs hukukunun ana konularını medeni hukukla karşılaştırmalı olarak kavratabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Muhsin Koçak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku-I Abdülkerim Zeydan, el-Veciz fi usuli’l-fıkh Zuhayli, usulü’l-Fıkhil-İslami Fahrettin Atar, Fıkıh Usulü DİA, Ehliyet maddesi

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam şahıs hukukunun ana konularını medeni hukukla karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mefhum, hukuk ve kanun sistematiği içindeki yeri
2 Hakiki şahıslar
3 Şahsiyetin başlangıcı ve sonu
4 Ehliyet ve kısımları
5 Ehliyetin merhaleleri
6 Ehliyeti daraltan veya ortadan kaldıran sebepler (ehliyet arızaları)
7 Semavi arızalar
8 Ara Sınav
9 Mükteseb arızalar
10 Hukuki temsil: (velayet ve vesayet)
11 Şahsın akraba ve soyu ile münasebeti
12 Şahsın yer ile münasebeti
13 Hükmi şahıslar: mefhum ve tarihçe
14 Hükmi şahısların çeşitleri ve vakıf kurumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55046 1152165 İslam hukuk terminolojisini kavrayabilme
55047 1154153 İslam hukuku metinlerini okuyup anlayabilme
55048 1155200 İslam hukukuna ait sorunları tespit edebilme
55049 1161179 İslam hukukuna ait klasik ve moder literatürü tanıyabilme
55050 1166520 İslam hukukuna ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme
55051 1168436 İslam hukuku kaynaklarında yer alan din dilini farklarıyla ayırt edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,