Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB637 Mukayeseli İslam Türk Aile Hukuku 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Türk-İslam aile hukukunu karşılaştırmalı olarak ana hatlarıyla kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Osman Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali-I-II Vehbe Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami ve edilletuh- VII Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuku İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu-II Hayreddin Karaman, Mukayesli İslam hukuku –I Halil Cin-Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, I-II

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam aile hukuku ile Türk Medeni hukukunda evlilik ve boşanma kuralları inceleme konusu yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
5 Derse Katılım 0 0 1
17 Alan Çalışması 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam ve Türk hukukunda ailenin yeri, önemi ve tarihsel gelişimi
2 Evliliğin tanımı ve rükünleri
3 Evliliğin şartları ve çeşitleri
4 Evlilik engelleri
5 Evlilikte vekalet, velayet ve ehliyet
6 Evlilikte denklik
7 Mehir ve hükümleri
8 Ara Sınav (Ödev inceleme)
9 Evliliğin verdiği haklar ve yüklediği görevler
10 Talakın tanım ve meşruiyeti
11 Talak çeşitleri
12 Talakın şartları, sayısı, mahalli, siygası
13 Mahkeme kararıyla ayırma
14 İddet ve istibra
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55598 1389054 İslam aile hukukuna ait temel kavramları kavrayabilme
55599 1393552 İslam hukuku metinlerini okuyup anlayabilme
55600 1369762 İslam aile hukukuna ait sorunları tespit edebilme
55601 1370264 Türk-İslam aile hukukunun tarihsel gelişimini kavrayabilme
55602 1372772 İslam aile hukuku bilgilerinin sahihliğini tespit edebilme
55603 1377406 Bilimsel yöntemlerle yazı yazabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,