Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB638 İslam'da Genel Hukuk Kuralları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam hukukunda muteber hukuk kurallarının kavratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nihat Dalgın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuku İslamiye kamusu Mecelle Debusi, Tesisün-nazar, İbn Nüceym, el-Eşbah ve’n-nezair, Ahmet ez-Zerka, el-Medhalü’l-fıkhi’l-âmm. Suyuti, el-Eşbah ve’nezair Ali Haydar, Düreru’l-hükkâm

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukuk tarihinde oluşmuş külli kaidelerin tespit edilmesi, örnekleriyle ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Külli kaideleri toplayan literatür
2 Genel hukuk kurallarının oluşumu
3 Debûsi, Tesisü’n-nazar
4 Suyuti, el-Eşbah ve’nezair
5 İbn Nüceym, el-Eşbah ve’nezair
6 Ali Haydar, Düreru’l-hükkâm
7 Akitlerle ilgili kaideler
8 Ara Sınav
9 Tazminatla ilgili kaideler
10 Zaruret ve ihtiyaçla ilgili kaideler
11 Yargılama yöntemiyle ilgili kaideler
12 İspat yükümlülüğü ve delilleri ile ilgili olanlar
13 Kaidelerin hüküm çıkarmadaki yeri
14 Külli kaidelerle ilgili yapılan çağdaş araştırmalar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55696 1389338 İslam hukukçularınca kullanılan külli kaideleri kavrama
55697 1393069 Bu kuralları araştırmasında kullanabilme
55698 1391609 İslam hukukunun tarihsel gelişimini kavrayabilme
55699 1383801 İslam aile hukukuna ait temel kavramları kavrayabilme
55700 1384232 İslam hukuku metinlerini okuyup anlayabilme
55701 1388195 İslam aile hukukuna ait sorunları tespit edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,