Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB639 Hukuka Giriş 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam hukuku hakkında temel bilgileri öğrenmek ve daha sonraki konulara zihinsel hazırlık oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Ayhan AK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Abdulkerim Zeydan , İslam Hukukuna Giriş Osman keskioğlu, İslam Hukuku ve Tarihi Hayreddin Karaman, İslam Hukuk Tarihi Ahmet ez-Zerka, el-Medhalü’l-fıkhi’l-âmm. DİA, ilgili maddeler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukuk tarihi, İslam hukukunun temel kavram ve kurumları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam hukuku ve özelliklerine genel bakış
2 Temel kavramlar
3 İslam hukukunun ilgi alanları
4 Fıkıh hukuk farkı
5 Farklı hukuk branşları
6 Hukuki metinlerin özellikleri
7 Hüküm kaynakları
8 Ara Sınav
9 İçtihat metodları
10 Toplum hukuk ilişkisi
11 Hukuk kuralları ve çeşitleri
12 Din, hukuk, ahlak ilişkisi
13 Fıkıh metinlerinin dili
14 Külli kaidelerden örnekler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55712 1381173 İslam hukukunun temel bilgilerini kavrama
55713 1384836 İslam hukukuna ait meseleleri kavrama
55714 1387077 Ana kaynakları hukuki açıdan anlar ve yorumlayabilme
55715 1382466 Akli delilleri yerli yerince kullanabilme
55716 1382112 İslam hukuk metodolojisini kavrayabilme
55722 1382352 Bilimsel yöntemlerle yazı yazabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,