Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB643 İslam Hukukunda Lafzî İhtilaf Sebepleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam hukukunun ana kaynaklarında yer alan lafızların farklı anlaşılmasından kaynaklanan ihtilafların kavranması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Osman Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ali el-Hafif, Esbabu ihtilafi’l-Fukaha Dehlevi, el-İnsaf fî beyâni sebebi’l-İhtilaf Said el-Hınn, Eseru’l-İhtilâf fi’l-Kavâidi’l-Usuliyye fi’htilâfi’l-Fukahâ Ebu’l-Feth el-Beyânûnî, Dirâsât fî ihtilâfâti’l-fıkhiyye Zekeriya Güler, Zahiri muhaddislerle Hanefi fakihler arasındaki münakaşalar ve ihtilaf sebepleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Kur’an lafızlarının anlaşılması ile Sünnet lafızlarının tespit ve anlaşılmasına ilişkin ihtilaf sebepleri işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 14 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 6 6 36
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şer’î hükümlerin kaynakları ve delilleri şeri delillerin tasnifi.pdf
2 Kur’ân’dan hüküm çıkarma yöntemlerine ilişkin ihtilaflar Kur’ân’dan hüküm çıkarma yöntemlerine ilişkin ihtilaflar.pdf
3 Kıraat farklılıklarından doğan ihtilaflar Kıraat farklılıklarından doğan ihtilaflar.pdf
4 Kur’an lafızlarının delaletine ilişkin ihtilaflar Kur’an lafızlarının delaletine ilişkin ihtilaflar.pdf
5 Sünnete vakıf olamamadan doğan ihtilaflar Sünnete vakıf olamamadan doğan ihtilaflar.pdf
6 Sünnetin sübutuna ilişkin ihtilaflar Sünnetin sübutuna ilişkin ihtilaflar.pdf
7 Haberi vahidin kaynak değerine ilişkin ihtilaflar Haberi vahidin kaynak değerine ilişkin ihtilaflar.pdf
8 Ara sınav (Ödev inceleme)
9 Zayıf haberlerin kaynak değerine ilişkin ihtilaflar Zayıf haberlerin kaynak değerine ilişkin ihtilaflar.pdf
10 Hz.Peygamberin fiilini anlamaya ilişkin ihtilaflar Hz.Peygamberin fiilini anlamaya ilişkin ihtilaflar.pdf
11 Nasslarda yer alan lafızların delaletine ilişkin ihtilaflar Nasslarda yer alan lafızların delaletine ilişkin ihtilaflar.pdf
12 Nassların üslubunu anlamaya ilişkin ihtilaflar Nassların üslubunu anlamaya ilişkin ihtilaflar.pdf
13 Delillerin çatışmasından doğan ihtilaflar Delillerin çatışmasından doğan ihtilaflar.pdf
14 Hakkında nass bulunmayan konuların delillerine ilişkin ihtilaflar Hakkında nass bulunmayan konuların delillerine ilişkin ihtilaflar.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1144534 Kur'ân ve sünnet etfarındaki ihtilaf sebeplerini kavrayabilme
2 1145809 Mezhepleşmenin kaynağa dayalı yönünü bilebilme
3 1162322 Ana kaynakları hukuki açıdan anlayıp yorumlayabilme
4 1182470 Akli delilleri yerli yerince kullanabilme
5 1152590 İslam hukuk metodolojisini kavrayabilme
6 1155891 Bilimsel yöntemlerle yazı yazabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3
2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4
3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4
4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4
5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4
6 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek