Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB644 İslam Hukukunda Maslahat Kuramı 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslam hukukunun genel ve özel amaçlarını kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Osman Şahin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İ. Kafi Dönmez, “Maslahat” DİA Ali Pekcan, İslam Hukukunda Gaye Problemi Şatıbi, el-Muvafakat M. Said Ramazan el-Buti, Davabitu’l-Maslaha fiş-şeriatil-islamiyye M. Ebu Zehra, İmam Malik Mahmud Abdülkerim Hasan, el-Mesalihu’l-Mürsele Abdurrahman Haçkalı, İzzuddin b. Abdisselam’da Maslahat Nazariyesi Ahmet Yaman (Der.), Mekasıd ve İçtihat Hallaf, Mesadıru’t-Teşri’i’l-İslami fima la nassa fih

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Maslahat ve mefsedet kavramları; hükümlerin talili; maslahat çeşitleri; Zaruri, haci ve tahsini maslahatlar; Maliki mezhebinde maslahat; Tufi'nin maslahat görüşü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 6 7 42
29 Bireysel Çalışma 13 6 78

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maslahat ve mefsedet kavramları Maslahat ve mefsedet kavramları.pdf
2 İslam hukukunun yasama kaynakları İslam hukukunun yasama kaynakları.pdf
3 Mansus maslahat çeşitleri (geçerli/mutebere-geçersiz/mülgat) Mansus maslahat çeşitleri .pdf
4 Zarurî, hâcî ve tahsinî maslahatlar ve mükemmilâtları Zarurî, hâcî ve tahsinî maslahatlar .pdf
5 Mürsel maslahat çeşitleri (geçerli/mutebere-geçersiz/mülgat) Mürsel maslahat çeşitleri .pdf
6 Hükümlerin talili ve maslahat Hükümlerin talili ve maslahat.pdf
7 Maslahat ve mefsedette tercih Maslahat ve mefsedette tercih.pdf
8 Ara sınav (Ödev değerlendirme)
9 Maliki mezhebinde maslahat-ı mürsele kuramı Maliki mezhebinde maslahat-ı mürsele kuramı.pdf
10 Maliki mezhebinde maslahat-ı mürsele kuramının değerlendirilmesi Maliki mezhebinde maslahat-ı mürsele kuramı.pdf
11 Tufi’nin maslahat görüşü ve değerlendirilmesi Tufi’nin maslahat görüşü ve değerlendirilmesi.pdf
12 İbadetlerdeki özel maslahatlar İbadetlerdeki özel maslahatlar.pdf
13 Muamelelerdeki özel maslahatlar Muamelelerdeki özel maslahatlar.pdf
14 Adli hükümlerdeki özel maslahatlar Adli hükümlerdeki özel maslahatlar.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55850 1156626 İslam hukuk terminolojisini kavrayabilme
55851 1158694 İslam hukukunun tarihi gelişimini kavrayabilme
55852 1160804 İslam hukuku metinlerini okuyup anlayabilme
55853 1160992 Ana kaynakları hukuki açıdan anlayıp yorumlayabilme
55854 1161863 İslam hukuk metodolojisini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
55850 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3
55851 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3
55852 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3
55853 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4
55854 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek